jeetbuzz live jeetbuzz casino jeetbuzz 123 jeetbuzz partner login
Promocja!

Wakacyjny karnet na wszystkie kursy

Wakacyjny Karnet Lean

Oto specjalnie przygotowany karnet kursów, który zawiera 41 różnorodnych kursów na platformie Kursy Lean z dostępem na wakacje. Ten wszechstronny pakiet kursów umożliwi Ci zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania narzędzi Lean oraz ich zastosowania w różnych obszarach działalności.

Dzięki temu karnetowi będziesz miał możliwość zgłębienia narzędzi, które pomogą Ci w optymalizacji procesów w Twojej firmie. Dowiesz się, jak efektywnie wykorzystać techniki Lean do doskonalenia procesów produkcyjnych, usprawniania logistyki, minimalizacji marnotrawstwa, identyfikowania i eliminowania nieefektywności.

Pakiet zawiera poniższy zestaw kursów:

Zarządzanie

Zarządzanie procesami i wskaźniki KPI
Zarządzanie Strategiczne
Zarządzanie Projektami
Kaizen ciągłe doskonalenie
Transformacja Lean
Zarządzanie kryzysowe
System sugestii

Lean Produkcja

Intro to Lean
Mapowanie strumienia wartości
5S – Miejsce pracy
SMED – skrócenie przezbrojenia
TPM
Layout
Logistyka Lean
Koło Jakości
Standaryzacja i TWI
3P Przygotowanie produkcji

Szkolenia miękkie

Skuteczny lider
Budowanie zaangażowania
Zarządzanie motywacyjne
Zarządzanie nawykami
Wywieranie wpływu w sprzedaży

Role w firmie

Kierownik Produkcji
Kierownik Jakości
Kierownik Utrzymania Ruchu
Początkujący Inżynier Jakości
Wszechstronny Inżynier Jakości

Lean Usługi

Lean Office
Mapowanie procesów biurowych
5S w biurze

Inne

Rysunek techniczny
AutoCAD
Drogi transportowe
Logistyka zewnętrzna
Six Sigma
Ergonomia stanowiska pracy
Ocena ryzyka

 

Kursy w pakiecie

 • Podstawowy

  Naucz się angażować pracowników w eliminację marnotrawstwa.

  Kaizen to filozofia ciągłego doskonalenia angażująca pracowników w eliminację marnotrawstwa.
  Dzięki kursowi nauczysz się, między innymi, wdrażać i utrzymywać skuteczny System Sugestii. Przyczyni się to nie tylko do poprawy procesów we wszystkich obszarach firmy, ale również wpłynie na kulturę organizacji i skuteczność przyszłych działań.

 • Podstawowy

  Kurs przedstawia kluczowe narzędzia i metody koncepcji Lean Management.

  Lean Management jest metodyką szczupłego podejścia do zarządzania firmą, skupiającą się na ciągłym doskonaleniu i rozwiązywaniu problemów. Kurs pozwoli Ci poznać kluczowe narzędzia i metody szczupłego zarządzania. Dowiesz się, co jest marnotrawstwem i w jaki sposób eliminować takie czynności.

 • Zaawansowany

  Zorganizowanie przepływu dla wszystkich rodzin produktów na danym obszarze.

  Mapowanie Mix Model pozwala na zorganizowanie przepływu dla wszystkich rodzin produktów na danym obszarze.

  42 

  Poprzednia najniższa cena: 42 .

 • Średniozaawanasowany

  Kurs przedstawia narzędzie 5S, które z wykorzystaniem zarządzania wizualnego pozwala zorganizować efektywne stanowisko pracy

  222 
 • Podstawowy

  Podejście procesowe i tworzenie wskaźników, którymi łatwo zarządzać.

  Kurs przedstawia podejście procesowe, a także tworzenie wskaźników śledzących efektywność tych procesów.

 • Średniozaawanasowany

  9 kluczowych kompetencji skutecznego lidera nowoczesnych organizacji.

  Naucz się jak skutecznie komunikować się w zespole, jak delegować zadania aby mieć pewność, że zostaną właściwie wykonane, jak podnosić własną produktywność oraz jak angażować zespoły oraz zarządzać zmianą aby skutecznie osiągać zakładane cele.

  333 
 • Podstawowy

  Podstawy planowania produkcji wraz z przykładem wykorzystania systemu klasy APS.

  Podstawy planowania produkcji wraz z przykładem wykorzystania systemu klasy APS.

 • Zaawansowany

  Zawiera wymagania oraz wartościowe techniki i metody zarządzania produkcją.

 • Zaawansowany

  Poznaj cały zakres umiejętności, wykorzystania arkusza kalkulacyjnego, wymaganych w branży produkcyjnej

  Szkolenie Excel na produkcji Poziom Master to połączenie wszystkich niezbędnych umiejętności pracy z Excelem z ich praktycznym wykorzystaniem w środowisku produkcyjnym. Jeżeli chcesz w znaczący sposób usprawnić procesy i przepływ informacji w swojej firmie to zdecydowanie szkolenie dal Ciebie.

 • Średniozaawanasowany

  Kurs prowadzi przez metodykę tworzenia systemu rozwiązywania problemów.

  Przedsprzedaż 50% do 22.02.2020

  Kurs Koło jakości prowadzi przez metodykę tworzenia systemu rozwiązywania problemów. Pokazuje, czym są problemy, jak je wychwytywać, a następnie rozwiązywać poprzez skupienie się na przyczynach źródłowych i metodach zapobiegania ponownemu wystąpieniu. Ilustruje krok po kroku jak wdrożyć wszystkie elementy skutecznego zarządzania jakością.

 • Zaawansowany

  Zaczynaj z wizją końca i wykorzystaj Lean do realizacji celów biznesowych.

  Zaczynaj z wizją końca i połącz narzędzia Lean z celami biznesowymi aby podnosić efektywność biznesu.

 • Zaawansowany

  Kompleksowe wdrażanie logistyki Lean w przedsiębiorstwie.

  Kurs przedstawia tematykę kompleksowego wdrażania logistyki lean w przedsiębiorstwie.

 • Zaawansowany

  Kompleksowe podejście do projektowania layoutu na podstawie danych.

  Kurs przeprowadza przez kompleksowe podejście do projektowania layoutu na podstawie danych.

 • Podstawowy

  Doskonalenie procesów administracyjnych, biurowych i usługowych.

  Doskonalenie procesów administracyjnych, biurowych i usługowych.

 • Podstawowy

  Organizacja pracy w procesach usługowych, szkolnictwie i administracji.

  Poprzednia najniższa cena: .

 • Średniozaawanasowany

  Jak rozumieć firmę pod kątem procesów i efektywnie nimi zarządzać.

  Six Sigma jest sposobem na stabilizację każdego procesu który prowadzisz. Daje możliwość reagowania prewencyjnego, jeszcze przed wystąpieniem problemu. Nie brakuje w niej również sposobu na optymalizacje procesów korzystając z metod statystycznych oraz minimalizacji ryzyka złej jakości.

 • Zaawansowany

  Metodyka zarządzania strategicznego, oparta na standardzie Hoshin Kanri.

  Metodyka zarządzania strategicznego, oparta na standardzie Hoshin Kanri.

 • Podstawowy

  Uzasadniaj biznesowo swoje pomysły, określaj cele metodą SMART.

  Uzasadniaj biznesowo swoje pomysły, określaj cele metodą SMART, podążaj ścieżką krytyczną projektu.

 • Podstawowy

  Kurs przekazuje wiedzę na temat pojęcia kryzysu, jego uwarunkowań, sposobów radzenia sobie z kryzysem i podaje praktyczne rozwiązania na czasy kryzysu (tworzenie zespołu, plan działań, komunikacja)

  Kurs przekazuje wiedzę na temat pojęcia kryzysu, jego uwarunkowań, sposobów radzenia sobie z kryzysem i podaje praktyczne rozwiązania na czasy kryzysu (tworzenie zespołu, plan działań,  komunikacja)

 • Średniozaawanasowany

  Budowanie i wspieranie rozwoju użytecznych nawyków, podnoszących efektywność, poprawiających wyniki w miejscu pracy.

  Budowanie i wspieranie rozwoju użytecznych nawyków, podnoszących efektywność, poprawiających wyniki w miejscu pracy.

  Poprzednia najniższa cena: .

 • Średniozaawanasowany

  Zmiany w postawach i nastawieniu pracowników do codziennych obowiązków.

 • Średniozaawanasowany

  Jak zarządzać, aby pobudzać chęci i gotowość ludzi do wykonywania zadań, które przed nimi stoją?

  Jak zarządzać aby pobudzać chęci i gotowość ludzi do wykonywania zadań, które przed nimi stoją?

 • Podstawowy

  Wykorzystanie zasad psychologii społecznej w procesie sprzedaży produktów i usług.

  Wykorzystanie zasad psychologii społecznej w procesie sprzedaży produktów i usług.

 • Średniozaawanasowany

  Standardowe kroki wdrażania SMED z przykładami konkretnych rozwiązań.

  SMED jest sposobem na znaczące skrócenie czasu przezbrojenia, w niedługim czasie i wykorzystując minimalne nakłady.
  Dzięki kursowi, nauczysz się realizować poszczególne kroki i utrzymywać wprowadzone zmiany. Szybkie przezbrojenie to kluczowy element w dążeniu do przepływu jednej sztuki i zmniejsza poziomu zapasów.

 • Średniozaawanasowany

  Dzięki zastosowaniu TPM możesz efektywnie zarządzać parkiem maszynowym.

  TPM to narzędzie pozwalające na maksymalizację wykorzystania Parku Maszynowego w Twojej Firmie. Dzięki stosowaniu występujących w nim metod, będziesz w stanie efektywnie zarządzaj parkiem maszynowym, uwolnij się od nieplanowanych przestojów, śledź efektywność działu UR oraz zasadność zakupu nowych maszyn.

 • Średniozaawanasowany

  Kurs przekazuje wiedzę na temat narzędzia jakim jest standaryzacja.

  Kurs przekazuje wiedzę na temat narzędzia jakim jest standaryzacja, przedstawia różne rodzaje standardów oraz opisuję sposoby ich wypracowania, wdrożenia i kontroli. Omawia program szkolenia pracowników – TWI, szczegółowo opisując wszystkie etapy.

 • Zaawansowany

  Przygotowanie procesu produkcji. Podczas kursu zostanie przedstawiona filozofia 3P, która pokazuje, jak ważna jest symulacja oraz nauczysz się, jak efektywnie przeprowadzić warsztaty 3P.

 • Zaawansowany

  Zestaw kluczowych instrumentów Inżyniera Jakości w pigułce.

  Zestaw kluczowych instrumentów Inżyniera Jakości w pigułce.

 • Zaawansowany

  Zarys obowiązków Kierownika Jakości w zarządzaniu i utrzymaniu ogólnopojętej jakości w przedsiębiorstwie.

  Zarys obowiązków Kierownika Jakości w zarządzaniu i utrzymaniu ogólnopojętej jakości w przedsiębiorstwie.

 • Zaawansowany

  Jak w obecnych realiach wygląda stanowisko Kierownika Utrzymania Ruchu.

  Kurs opisuje jak w obecnych realiach wygląda stanowisko Kierownika Utrzymania Ruchu. Pokazuje jakich błędów się wystrzegać oraz  które metody i narzędzia warto zastosować, aby zapewnić utrzymanie ruchu parku maszynowego.

 • Średniozaawanasowany

  Pracujesz w biurze ? Nie bój się Excela i na własnej skórze przekonaj się jak przyjemna może być analiza danych.

  Inwestycja w naukę Excela będzie strzałem w dziesiątkę dla wszystkich posługujących się arkuszem kalkulacyjnym w codziennej pracy.

 • Podstawowy

  Jak zbudować skuteczny i trwały system sugestii pracowniczych.

  Jak zbudować skuteczny i trwały system sugestii pracowniczych.

 • Podstawowy

  Od praktyków, pracujących z rysunkiem technicznym na co dzień.

  Jeśli zainteresował Cię ten kurs, to zapewne dobrze znasz Pana Tadeusza Dobrzańskiego. W tym kursie dowiesz się, co z perspektywy praktyków jest kluczowe i jakie umiejętności przy posługiwaniu się rysunkiem technicznym będą Ci potrzebne najczęściej.

 • Podstawowy

  Kurs AutoCAD - poziom podstawowy, pomoże Ci poznać program umożliwiający komputerowe wspomaganie projektowania. Poznasz środowisko oraz najważniejsze funkcje i polecenia.

  Kurs AutoCAD - poziom podstawowy, pomoże Ci poznać program umożliwiający komputerowe wspomaganie projektowania. Poznasz środowisko oraz najważniejsze funkcje i polecenia.

 • Zaawansowany

  Dzięki kursowi: AutoCAD - poziom zaawansowany, uzyskasz fachową wiedzę, która pozwoli Ci na biegłość w obsłudze programu AutoCAD. Całość zagadnień jest mocno oparta na praktycznych zadaniach i przykładach.

  Dzięki kursowi: AutoCAD - poziom zaawansowany, uzyskasz fachową wiedzę, która pozwoli Ci na biegłość w obsłudze programu AutoCAD.

 • Średniozaawanasowany

  Praktyczna dawka wiedzy przed zaplanowaniem ruchu wewnątrz zakładu.

  Poznaj kompleksową wiedzę w zakresie wyznaczania dróg transportowych i nie tylko.

 • Podstawowy

  Samodzielne dokonywanie ocen ergonomicznych na stanowiskach pracy w swojej firmie oraz realizacja programu ergonomicznego.

  Samodzielne dokonywanie ocen ergonomicznych na stanowiskach pracy w swojej firmie oraz realizacja programu ergonomicznego.

 • Podstawowy

  Dowiedz się jak samodzielnie przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego w firmie.

  Dowiedz się jak samodzielnie przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego w firmie.

 • Podstawowy

  Zestaw kluczowych instrumentów dla początkującego Inżyniera Jakości w pigułce.

  Zestaw kluczowych instrumentów dla początkującego Inżyniera Jakości w pigułce.

 • Podstawowy

  Dostawcy, łańcuchy i warunki dostaw, modele transportowe i dokumentacja.

  Kurs przedstawia wybór dostawcy, rozbudowane łańcuchy dostaw, warunki dostaw, modele transportowe i niezbędną dokumentację transportową.

 • Średniozaawanasowany

  Dostrzegaj wartość w procesach biurowych i skutecznie eliminuj straty.

  Dostrzegaj wartość w procesach administracyjno-biurowych oraz identyfikuj i eliminuj straty.

Certyfikaty po ukończeniu kursu/kursów

Po każdym zakończonym kursie/kursach możesz przystąpić do testu wiedzy i otrzymać elektroniczny certyfikat, który potwierdzi Twoje umiejętności.

Certyfikat możesz również otrzymać w wersji papierowej.

Przykład kursu

Mogą Cię również zainteresować

Zobacz wszystkie kursy

Chcesz spróbować? Uzyskaj dostęp do bezpłatnego kursu na naszej platformie

Bonus – co to jest Lean?

Podstawowy

Dopiero zaczynasz z Lean? Uzyskaj darmowy dostęp do kursu o Lean.

Opinie

Nie ma żadnych opinii.

Podziel się z innymi opinią

Chętnie poznamy Twoją opinię na temat tego produktu. Jeśli produkt pomógł Ci rozwiązać problemy, przyniósł zyski, usprawnił funkcjonowanie firmy, to tym bardziej zamieść opinię. Może ona pomóc innym przedsiębiorcom, pracownikom, studentom w skróceniu drogi do sukcesu.