• 1

  Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

  Forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

 • 2

  Dla kogo?

  Pracowników, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, warsztatach lub innych formach edukacji.

 • 3

  Przydatne dokumenty

  Certyfikat jakości
  Certyfikat Polska Izba firm szkoleniowych
  Rejestr RIS 
  Program każdego z kursów znajdziesz na stronie produktowej — sprawdź
  Szablony certyfikatów ukończenia kursu — znajdziesz również na stronie produktu — sprawdź

 • 4

  Dane firmy

  Lean Action Plan Sp. z o.o.
  Pl. Solny 14 / 3
  50-062 Wrocław
  NIP: 8971900182
  REGON: 520880547
  KRS: 0000944123
  Rodzaj prowadzonej działalności wg PKD: 7022Z

 • 5

  Ważne

  Składanie wniosku leży po stronie przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie. Szczegółowe informacji o programie — sprawdź.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji — skontaktuj się z Powiatowym Urzędem Pracy właściwym dla miejsca rejestracji przedsiębiorstwa.