jeetbuzz login affiliate jeetbuzz live login jeetbuzz live net jeetbuzz

Koło Jakości – prezentacja + lektor

O kursie

W każdej firmie występują problemy. Brak świadomości o ich istnieniu jest największą przeszkodą w ciągłym doskonaleniu. Nauka identyfikacji i analizy problemów jest pierwszym krokiem do ich eliminacji.

Kurs Koło Jakości przedstawia metodyczne podejście do analizy i rozwiązywania problemów za pomocą różnych metod i narzędzi. Pokazuje, czym są problemy, jak je wychwytywać, a następnie skupienia się na ich przyczynach źródłowych i zapobieganiu ponownym wystąpieniom. Rezultatem tego podejścia jest zmiana paradygmatu postrzegania problemów.

Forma kursu: prezentacja + lektor

Dla kogo kurs

–  Pracowników Firm i specjalistów Lean – wiedza na temat tego jak stosować rozwiązania Lean w zarządzaniu jakością, praktyczne przykłady, standardy działania
–  Działów Jakości – rozwój pracowników
–  Właścicieli Firm, Prezesów i Dyrektorów – metodyka zarządzania jakością, optymalizacji procesów i rozwiązywania problemów
–  Studentów – wiedza na temat zarządzania jakością

Umiejętności, które zyskasz

 • projektowanie kompleksowego systemu rozwiązywania problemów
 • podejmowanie odpowiednich kroków, aby całkowicie pozbyć się problemu
 • zbieranie wartościowych danych
 • podejmowanie trafnych decyzji na podstawie analizy danych
 • monitorowanie wdrożonych rozwiązań
 • redukowanie występujących problemów
 • zastosowanie metod zapobiegających powstawaniu problemów

Spis treści

1

Koło Jakości - wstęp

1. Zasady działania systemu rozwiązywania problemów

2. Kultura oparta na ciągłym doskonaleniu

2

Jidoka jako filar wbudowanej  jakości

1. Czym jest filar JIDOKA?

2. Historia powstania

3. Zasady kontroli jakości

3

Metody rozwiązywania problemów

1. Proces rozwiązywania problemów

2. Genchi Genbutsu

3. Etapy rozwiązywania problemów

4. PDCA

5. DMAIC

 

4

Gromadzenie danych

1. Sposoby gromadzenia danych

2. Określenie danych do weryfikacji – SIPOC

3. Pomiar procesów

5

Definiowanie problemu

6

Analiza danych

1. Sposoby analizy danych

2. Zasada pareto

3. Diagram przyczyn i skutków

4. Badanie procesu

7

Tworzenie pomysłów

1. Definiowanie pomysłów na rozwiązanie problemów

2. Szukanie przyczyny źródłowej

– Diagram Ishikawy

– 5Why

8

Analiza i rozwiązanie

1. Opisanie problemu na bazie metod analitycznych

2. Weryfikacja rozwiązań

3. Priorytetyzacja rozwiązań

9

Monitorowanie i dokumentacja

1. Sposoby monitorowania procesów

2. Podsumowanie procesu rozwiązywania problemów

3. Podsumowanie działań

4. Raport A3

5. Raport 8D

10

System zbierania problemów

1. Zbieranie problemów

2. Analiza problemów

3. Funcie i odpowiedzialności przy funkcjonowaniu systemu

4. Etapy wdrażania systemu

5. Analiza danych

6. Koordynowanie działań

7. Wizualizacja wyników

 

11

Problem

1. Poziomy problemów

2. Redukcja występowania problemów

3. Przyczyny błędów

4. Działania ZSP

12

Kontrola

1. 100% kontroli

2. Metody kontroli jakości

13

Poka Yoke

1. Zapobieganie błędom

2. Rodzaje metod Poka Yoka

3. Wbudowanie rozwiązań w system

4. Przykłady Poka Yoka

14

Arkusze monitorowania problemów

1. Arkusze zarządzania problemami

2. Arkusz produktów

3. Arkusz półwyrobów

4. Arkusz surowców

15

Podsumowanie

1. Istota Koła Jakości

2. Rozwiązywanie problemów

3. Elementy systemu

O autorze

Patryk Cichorczyk - autor

Patryk Cichorczyk

Partner zarządzający Lean Action Plan, kierownik projektów

Pasjonat doskonalenia funkcjonowania firm oraz czytania książek. Do każdego działania podchodzi metodycznie. Przeprowadził z sukcesem wiele projektów, a niektóre z nich prowadziły do zwiększenia produktywności nawet o 60%. Każde doświadczenie stara się traktować jako lekcję. Następnie przetwarza zdobytą wiedzę, tworząc kursy online, co daje możliwość podzielenia się swoim doświadczenie z nieograniczoną ilością osób. Obecnie wdraża kompleksowy System Zarządzania oparty na zasadach i narzędzia Lean. Jego głównym celem jest nauczyć polskich przedsiębiorców podejścia naukowego do zarządzania, które maksymalizuje efekty funkcjonowania ich firm.

Zawartość

Materiały dodatkowe dostępne w kursie

 • Raport 8D - szablon

  szablon raportu 8D wraz z opisem poszczególnych sekcji
 • Raport A3- szablon

  szablon raportu A3 wraz z opisem poszczególnych części

Opinie i rekomendacje

Zobacz wszystkie opinie
 • Olga Świniarska - opinia o kursach online

  Olga Świniarska

  Kurs Koło Jakości jest pewnego rodzaju kompendium wiedzy o kontroli jakości i o jej istotności podczas produkcji i nie tylko. Dzięki zadaniom zawartym w kursie, mogłam dokładnie zapoznać się z każdym zagadnieniem i lepiej je przyswoić. Ten kurs pozwolił mi zrozumieć ważność oraz złożoność przeprowadzania kontroli jakości w przedsiębiorstwie. Przechodząc kurs miałam możliwość przełożenia wiadomości zdobytych podczas zajęć z Kontroli Jakości na studiach inżynierskich o metodach oraz narzędziach niezbędnych do poprawnego kontrolowania jakości w przedsiębiorstwie w praktykę. Jestem przekonana, że przejście kursu Koło Jakości, pozwoli mi na lepsze przełożenie wiedzy teoretycznej w praktykę w mojej przyszłej pracy zawodowej. Polecam ten kurs ze względu na skoncentrowanie dużej ilości informacji w jednym kursie oraz uważam, że jest to odpowiedni kurs, dla osób wdrażających się w tematykę kontroli jakości oraz mających już pewne pojęcie o tej tematyce.

Mogą Cię również zainteresować

Zobacz wszystkie kursy

Chcesz spróbować? Uzyskaj dostęp do bezpłatnego kursu na naszej platformie

Bonus – co to jest Lean?

Podstawowy

Dopiero zaczynasz z Lean? Uzyskaj darmowy dostęp do kursu o Lean.

Opinie

Nie ma żadnych opinii.

Podziel się z innymi opinią

Chętnie poznamy Twoją opinię na temat tego produktu. Jeśli produkt pomógł Ci rozwiązać problemy, przyniósł zyski, usprawnił funkcjonowanie firmy, to tym bardziej zamieść opinię. Może ona pomóc innym przedsiębiorcom, pracownikom, studentom w skróceniu drogi do sukcesu.