jadwal airdrop crypto free coin airdrop twitter crypto airdrops sui blockchain airdrop crypto com luna airdrop reddit

White Belt (produkcja + usługi)

Kursy w pakiecie

 • Zaawansowany

  Metodyka zarządzania strategicznego, oparta na standardzie Hoshin Kanri.

  Metodyka zarządzania strategicznego, oparta na standardzie Hoshin Kanri.

 • Zaawansowany

  Zorganizowanie przepływu dla wszystkich rodzin produktów na danym obszarze.

  Mapowanie Mix Model pozwala na zorganizowanie przepływu dla wszystkich rodzin produktów na danym obszarze.

 • Średniozaawanasowany

  Kurs przekazuje wiedzę na temat narzędzia jakim jest standaryzacja.

  Kurs przekazuje wiedzę na temat narzędzia jakim jest standaryzacja, przedstawia różne rodzaje standardów oraz opisuję sposoby ich wypracowania, wdrożenia i kontroli. Omawia program szkolenia pracowników – TWI, szczegółowo opisując wszystkie etapy.

 • Zaawansowany

  Kompleksowe podejście do projektowania layoutu na podstawie danych.

  Kurs przeprowadza przez kompleksowe podejście do projektowania layoutu na podstawie danych.

 • Zaawansowany

  Kompleksowe wdrażanie logistyki Lean w przedsiębiorstwie.

  Kurs przedstawia tematykę kompleksowego wdrażania logistyki lean w przedsiębiorstwie.

 • Średniozaawanasowany

  Jak rozumieć firmę pod kątem procesów i efektywnie nimi zarządzać.

  Six Sigma jest sposobem na stabilizację każdego procesu który prowadzisz. Daje możliwość reagowania prewencyjnego, jeszcze przed wystąpieniem problemu. Nie brakuje w niej również sposobu na optymalizacje procesów korzystając z metod statystycznych oraz minimalizacji ryzyka złej jakości.

 • Zaawansowany

  Zaczynaj z wizją końca i wykorzystaj Lean do realizacji celów biznesowych.

  Zaczynaj z wizją końca i połącz narzędzia Lean z celami biznesowymi aby podnosić efektywność biznesu.

 • Podstawowy

  Kurs przedstawia kluczowe narzędzia i metody koncepcji Lean Management.

  Lean Management jest metodyką szczupłego podejścia do zarządzania firmą, skupiającą się na ciągłym doskonaleniu i rozwiązywaniu problemów. Kurs pozwoli Ci poznać kluczowe narzędzia i metody szczupłego zarządzania. Dowiesz się, co jest marnotrawstwem i w jaki sposób eliminować takie czynności.

 • Średniozaawanasowany

  Kurs przedstawia narzędzie 5S, które z wykorzystaniem zarządzania wizualnego pozwala zorganizować efektywne stanowisko pracy

 • Podstawowy

  Naucz się angażować pracowników w eliminację marnotrawstwa.

  Kaizen to filozofia ciągłego doskonalenia angażująca pracowników w eliminację marnotrawstwa.
  Dzięki kursowi nauczysz się, między innymi, wdrażać i utrzymywać skuteczny System Sugestii. Przyczyni się to nie tylko do poprawy procesów we wszystkich obszarach firmy, ale również wpłynie na kulturę organizacji i skuteczność przyszłych działań.

 • Podstawowy

  Doskonalenie procesów administracyjnych, biurowych i usługowych.

  Doskonalenie procesów administracyjnych, biurowych i usługowych.

 • Podstawowy

  Podejście procesowe i tworzenie wskaźników, którymi łatwo zarządzać.

  Kurs przedstawia podejście procesowe, a także tworzenie wskaźników śledzących efektywność tych procesów.

 • Średniozaawanasowany

  9 kluczowych kompetencji skutecznego lidera nowoczesnych organizacji.

  Naucz się jak skutecznie komunikować się w zespole, jak delegować zadania aby mieć pewność, że zostaną właściwie wykonane, jak podnosić własną produktywność oraz jak angażować zespoły oraz zarządzać zmianą aby skutecznie osiągać zakładane cele.

 • Podstawowy

  Organizacja pracy w procesach usługowych, szkolnictwie i administracji.

 • Średniozaawanasowany

  Dostrzegaj wartość w procesach biurowych i skutecznie eliminuj straty.

  Dostrzegaj wartość w procesach administracyjno-biurowych oraz identyfikuj i eliminuj straty.

 • Średniozaawanasowany

  Standardowe kroki wdrażania SMED z przykładami konkretnych rozwiązań.

  SMED jest sposobem na znaczące skrócenie czasu przezbrojenia, w niedługim czasie i wykorzystując minimalne nakłady.
  Dzięki kursowi, nauczysz się realizować poszczególne kroki i utrzymywać wprowadzone zmiany. Szybkie przezbrojenie to kluczowy element w dążeniu do przepływu jednej sztuki i zmniejsza poziomu zapasów.

 • Średniozaawanasowany

  Dzięki zastosowaniu TPM możesz efektywnie zarządzać parkiem maszynowym.

  TPM to narzędzie pozwalające na maksymalizację wykorzystania Parku Maszynowego w Twojej Firmie. Dzięki stosowaniu występujących w nim metod, będziesz w stanie efektywnie zarządzaj parkiem maszynowym, uwolnij się od nieplanowanych przestojów, śledź efektywność działu UR oraz zasadność zakupu nowych maszyn.

 • Średniozaawanasowany

  Kurs prowadzi przez metodykę tworzenia systemu rozwiązywania problemów.

  Przedsprzedaż 50% do 22.02.2020

  Kurs Koło jakości prowadzi przez metodykę tworzenia systemu rozwiązywania problemów. Pokazuje, czym są problemy, jak je wychwytywać, a następnie rozwiązywać poprzez skupienie się na przyczynach źródłowych i metodach zapobiegania ponownemu wystąpieniu. Ilustruje krok po kroku jak wdrożyć wszystkie elementy skutecznego zarządzania jakością.

 • Podstawowy

  Uzasadniaj biznesowo swoje pomysły, określaj cele metodą SMART.

  Uzasadniaj biznesowo swoje pomysły, określaj cele metodą SMART, podążaj ścieżką krytyczną projektu.

White Belt (produkcja + usługi)

To specjalnie przygotowany pakiet kursów Lean Lider White Belt. Pomoże Ci zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania wszystkich narzędzi z naszego autorskiego systemu operacyjnego opartego na narzędziach Lean i nie tylko! Zapoznaj się z narzędziami, które pomogą Ci w optymalizacji procesów w firmie. Poznaj wszystkie elementy układanki przesądzające o stabilnym wzroście i pozwalające na metodyczne zarządzanie, rozwiązywanie problemów i optymalizację procesów, prowadząc do zmiany kultury całej organizacji.

Pakiet zawiera poniższy zestaw kursów:

1. Intro to Lean – Wprowadzenie do Lean

2. Lean Office

3. Zarządzanie procesami i wskaźniki KPI

4. Zarządzanie strategiczne

5. VSM – Mapowanie Strumienia Wartości – Produkcja – Master

6. VSM – Mapowanie Strumienia Wartości – Usługi

7. SMED – Skrócenie czasu przezbrojenia

8. Jak wdrożyć i utrzymać 5S na produkcji + VM

9. TPM – Totalne Utrzymanie Ruchu

10. Standaryzacja i program TWI

11. Layout

12. Logistyka Lean

13. Six Sigma – zarządzanie odchyleniami

14. Koło Jakości

15. Kaizen – ciągłe doskonalenie

16. Transformacja Lean – System Zarządzania

17. Skuteczny lider – budowa zespołu, komunikacja

18. Zarządzanie projektami w praktyce

19. Jak wdrożyć i utrzymać 5S w biurze

Plan działania:

Realizacja działań

1. Przejście kursów na bazie ustalonego harmonogramu

2. Zaliczenie testu certyfikującego

Certyfikacja

1. Potwierdzenie wyników

2. Podsumowanie projektu

– grupa projektowa

– komitet sterujący

Lean lider white belt

Umiejętności, które zyskasz:

– Kompleksową wiedze w obszarze Lean

– Praktyczne podejście do wdrażania działań optymalizacyjnych

– Znajomość narzędzi i metod pozwalających ukierunkować przedsiębiorstwo

– Wiedze o narzędziach i metodach pozwalających rozwiązywać problemy

– Znajomość narzędzi i metod pozwalających optymalizować wszystkie procesy

– Tworzenie kultury ciągłego doskonalenia

– Podejście systemowe do zarządzania firmą

Mogą Cię również zainteresować

Zobacz wszystkie kursy

Chcesz spróbować? Uzyskaj dostęp do bezpłatnego kursu na naszej platformie

Bonus – co to jest Lean?

Podstawowy

Dopiero zaczynasz z Lean? Uzyskaj darmowy dostęp do kursu o Lean.

Opinie

Nie ma żadnych opinii.

Podziel się z innymi opinią

Chętnie poznamy Twoją opinię na temat tego produktu. Jeśli produkt pomógł Ci rozwiązać problemy, przyniósł zyski, usprawnił funkcjonowanie firmy, to tym bardziej zamieść opinię. Może ona pomóc innym przedsiębiorcom, pracownikom, studentom w skróceniu drogi do sukcesu.