apa itu airdrop coin free airdrop crypto 2023 bitkan exchange airdrop titan coingecko free crypto token airdrop claimable crypto

White Belt – Usługi

Kursy w pakiecie

 • Zaawansowany

  Metodyka zarządzania strategicznego, oparta na standardzie Hoshin Kanri.

  Metodyka zarządzania strategicznego, oparta na standardzie Hoshin Kanri.

 • Średniozaawanasowany

  Kurs przekazuje wiedzę na temat narzędzia jakim jest standaryzacja.

  Kurs przekazuje wiedzę na temat narzędzia jakim jest standaryzacja, przedstawia różne rodzaje standardów oraz opisuję sposoby ich wypracowania, wdrożenia i kontroli. Omawia program szkolenia pracowników – TWI, szczegółowo opisując wszystkie etapy.

 • Zaawansowany

  Zaczynaj z wizją końca i wykorzystaj Lean do realizacji celów biznesowych.

  Zaczynaj z wizją końca i połącz narzędzia Lean z celami biznesowymi aby podnosić efektywność biznesu.

 • Podstawowy

  Uzasadniaj biznesowo swoje pomysły, określaj cele metodą SMART.

  Uzasadniaj biznesowo swoje pomysły, określaj cele metodą SMART, podążaj ścieżką krytyczną projektu.

 • Podstawowy

  Naucz się angażować pracowników w eliminację marnotrawstwa.

  Kaizen to filozofia ciągłego doskonalenia angażująca pracowników w eliminację marnotrawstwa.
  Dzięki kursowi nauczysz się, między innymi, wdrażać i utrzymywać skuteczny System Sugestii. Przyczyni się to nie tylko do poprawy procesów we wszystkich obszarach firmy, ale również wpłynie na kulturę organizacji i skuteczność przyszłych działań.

 • Podstawowy

  Doskonalenie procesów administracyjnych, biurowych i usługowych.

  Doskonalenie procesów administracyjnych, biurowych i usługowych.

 • Podstawowy

  Podejście procesowe i tworzenie wskaźników, którymi łatwo zarządzać.

  Kurs przedstawia podejście procesowe, a także tworzenie wskaźników śledzących efektywność tych procesów.

 • Podstawowy

  Organizacja pracy w procesach usługowych, szkolnictwie i administracji.

 • Średniozaawanasowany

  9 kluczowych kompetencji skutecznego lidera nowoczesnych organizacji.

  Naucz się jak skutecznie komunikować się w zespole, jak delegować zadania aby mieć pewność, że zostaną właściwie wykonane, jak podnosić własną produktywność oraz jak angażować zespoły oraz zarządzać zmianą aby skutecznie osiągać zakładane cele.

 • Średniozaawanasowany

  Dostrzegaj wartość w procesach biurowych i skutecznie eliminuj straty.

  Dostrzegaj wartość w procesach administracyjno-biurowych oraz identyfikuj i eliminuj straty.

 • Średniozaawanasowany

  Kurs prowadzi przez metodykę tworzenia systemu rozwiązywania problemów.

  Przedsprzedaż 50% do 22.02.2020

  Kurs Koło jakości prowadzi przez metodykę tworzenia systemu rozwiązywania problemów. Pokazuje, czym są problemy, jak je wychwytywać, a następnie rozwiązywać poprzez skupienie się na przyczynach źródłowych i metodach zapobiegania ponownemu wystąpieniu. Ilustruje krok po kroku jak wdrożyć wszystkie elementy skutecznego zarządzania jakością.

White Belt – Usługi

To specjalnie przygotowany pakiet kursów Lean Lider White Belt. Co najważniejsze pomoże Ci zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania wszystkich narzędzi z naszego autorskiego systemu operacyjnego opartego na narzędziach Lean i nie tylko! Dzięki Lean Lider White Belt, po pierwsze zapoznasz się z narzędziami, które pomogą Ci w optymalizacji procesów w firmie oraz po drugie, poznasz wszystkie elementy układanki przesądzające o stabilnym wzroście i pozwalające na metodyczne zarządzanie, rozwiązywanie problemów i optymalizację procesów, prowadząc do zmiany kultury całej organizacji.

Pakiet zawiera zestaw kursów:

 1. Lean Office
 2. Zarządzanie procesami i wskaźniki KPI
 3. Zarządzanie strategiczne
 4. VSM – Mapowanie Strumienia Wartości – Usługi
 5. SMED – Skrócenie czasu przezbrojenia
 6. Jak wdrożyć i utrzymać 5S w biurze
 7. Standaryzacja i program TWI
 8. Koło Jakości
 9. Kaizen – ciągłe doskonalenie
 10. Transformacja Lean – System Zarządzania
 11. Skuteczny lider – budowa zespołu, komunikacja
 12. Zarządzanie projektami

Plan działania:

Realizacja działań

 1. Dostęp do kursów
 2. Umówienie spotkania otwierającego z konsultantem
 3. Przejście kursów na bazie ustalonego harmonogramu
 4. Zaliczenie testu certyfikującego z każdego kursu
 5. Podsumowanie projektu na spotkaniu podsumowującym

Certyfikacja

 1. Otrzymanie 12 certyfikatów + certyfikat Lean Lider White Belt Usługi

Umiejętności, które zyskasz:

Kompleksową wiedze w obszarze Lean
Praktyczne podejście do wdrażania działań optymalizacyjnych
Znajomość narzędzi i metod pozwalających ukierunkować przedsiębiorstwo
Wiedze o narzędziach i metodach pozwalających rozwiązywać problemy
Znajomość narzędzi i metod pozwalających optymalizować wszystkie procesy
Tworzenie kultury ciągłego doskonalenia
Podejście systemowe do zarządzania firmą

Mogą Cię również zainteresować

Zobacz wszystkie kursy

Chcesz spróbować? Uzyskaj dostęp do bezpłatnego kursu na naszej platformie

Bonus – co to jest Lean?

Podstawowy

Dopiero zaczynasz z Lean? Uzyskaj darmowy dostęp do kursu o Lean.

Opinie

Nie ma żadnych opinii.

Podziel się z innymi opinią

Chętnie poznamy Twoją opinię na temat tego produktu. Jeśli produkt pomógł Ci rozwiązać problemy, przyniósł zyski, usprawnił funkcjonowanie firmy, to tym bardziej zamieść opinię. Może ona pomóc innym przedsiębiorcom, pracownikom, studentom w skróceniu drogi do sukcesu.