Wstęp

 

WIP (Work in Process), nazywane także Work in Progress, to kluczowe pojęcie w zarządzaniu procesami produkcyjnymi. Odnosi się do stanu zapasów produkcji, czyli do wszystkich materiałów i produktów, które są w trakcie procesu przepływu materiałów, ale jeszcze nie zostały ukończone. WIP obejmuje międzyoperacyjny zapas obrotowy, co stanowi kluczowy element zarządzania zapasami w toku produkcji. Jest to jedno z fundamentalnych pojęć, które definiują organizację i sterowanie wykonaniem produkcji.

WIP i jego znaczenie w Zarządzaniu Procesami Produkcyjnymi

WIP
WIP, czyli zapasy produkcji niezakończonej, są kluczowym czynnikiem determinującym efektywność procesów produkcyjnych. Zarządzanie WIP, czyli sterowanie procesem produkcyjnym, ma bezpośredni wpływ na poziom zapasów materiałów, wydajność procesu, koszt produkcji i realizację planu produkcji. W praktyce zarządzania produkcją, WIP jest jednym z najbardziej dynamicznych elementów, które muszą być zarządzane, aby zapewnić płynność procesów i efektywność systemów produkcyjnych.

 

WIP, jak każde zapasy, wiąże się z kosztami. Koszty te obejmują koszty przechowywania zapasów, koszty utraty wartości przez materiały oraz ryzyko nadprodukcji. Dlatego jednym z kluczowych celów zarządzania produkcją jest utrzymanie zapasów WIP na jak najniższym poziomie, a jednocześnie zapewnienie płynności procesów produkcyjnych i realizacji planu produkcji. Decyzje dotyczące wielkości zapasu WIP są zwykle wynikiem procesu planowania produkcji, uwzględniającego szereg czynników, takich jak poziom popytu, tempo produkcji, wielkość partii produkcji, czas realizacji zamówień, technologię procesu produkcji, czy ilość materiałów dostępnych na etapach produkcji.

Zarządzanie WIP w systemie ConWIP

 

ConWIP (Constant Work-in-Process) to system sterowania produkcją, który ogranicza całkowitą ilość WIP na poziomie całego systemu produkcyjnego. W systemie ConWIP ilość zapasów WIP jest stała i równa najmniejszemu zapasowi produkcji, który zapewnia ciągłość procesów produkcyjnych. Ten system jest przykładem praktycznego podejścia do zarządzania WIP, które skupia się na optymalizacji przepustowości systemów produkcyjnych i minimalizacji czasu cyklu produkcyjnego.

 

ConWIP integruje zalety systemów produkcji typu push i pull, gwarantując efektywne zarządzanie WIP na różnych etapach produkcji. W praktyce, to podejście umożliwia ciągłe monitorowanie i sterowanie WIP na poziomie całego systemu produkcyjnego, co prowadzi do większej elastyczności i zdolności do adaptacji do zmian w warunkach operacyjnych.

WIP w Lean Manufacturing

WIP
Lean Manufacturing, czyli szczupła produkcja, to metoda zarządzania produkcją, która skupia się na eliminacji wszelkiego rodzaju marnotrawstwa, w tym nadwyżki produkcyjnej. W tym kontekście, WIP jest uważane za formę marnotrawstwa, które należy zminimalizować. Lean Manufacturing jest oparte na filozofii ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych, z naciskiem na redukcję zapasów na wszystkich etapach procesu produkcji.

 

Lean Manufacturing wprowadza szereg technik i narzędzi służących do optymalizacji procesów produkcyjnych, w tym zarządzanie WIP. Do tych technik należą między innymi system Kanban, produkcja typu pull, standaryzacja, czy Value Stream Mapping. Każde z tych narzędzi ma na celu zredukowanie ilości WIP, a tym samym skrócenie lead time, czyli całkowitego czasu potrzebnego do przeprowadzenia produktu przez cały proces produkcyjny.

 

System Kanban jest jednym z narzędzi służących do ograniczania WIP w Lean Manufacturing. Kanban to system sygnałowy, który reguluje przepływ produktu w toku produkcji. Kanban pozwala utrzymać zapasy WIP na optymalnym poziomie, zgodnie z zasadami zarządzania zapasami. Dzięki temu, Kanban pozwala na optymalizację linii produkcyjnej, zgodnie z zasadą just-in-time, która dąży do dostarczania odpowiedniej ilości komponentów w odpowiednim czasie i miejscu.

Przeczytaj więcej o: System Kanban

Podsumowanie

 

WIP, czyli Work in Process, odnosi się do zapasów produkcji w toku, które są kluczowym elementem zarządzania procesami produkcyjnymi. Poprzez efektywne zarządzanie WIP, firmy mogą zwiększyć wydajność swoich procesów produkcyjnych, zmniejszyć koszty i poprawić realizację planu produkcji. Systemy takie jak ConWIP czy techniki Lean Manufacturing, takie jak system Kanban, pomagają w efektywnym zarządzaniu WIP. Wiedza o WIP i o technikach zarządzania nim jest kluczowa dla każdego menedżera produkcji, który chce zwiększyć efektywność i konkurencyjność swojej firmy.

Zobacz wpis: Technika boksu czasowego.

POBIERZ KARTY PRACY — STRATEGIA NA A4!

  • Pytania opracowane przez specjalistów
  • Przykłady odpowiedzi z innych firm
  • Pierwszy krok do rozpoczęcia świadomych działań w budowaniu strategii

Kliknij i pobieram karty pracy!

Strategia

O autorze

Krzysztof Pawłowski

Krzysztof Pawłowski

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.