Cele standaryzacji pracy

 

Metodyka Lean i jej obszary związane z przemysłem wytwórczym powinna obejmować problematykę związaną z ograniczeniem marnotrawstwa. Błędem jest uznawanie nadrzędnej roli maszyn i zaplecza technicznego przy wyborze metody zarządzania zasobami pracy w przemyśle. Dopiero uznanie nadrzędnej roli pracy ludzkiej pozwala prawidłowo ocenić i zmierzyć poziom interakcji czynników procesów produkcyjnych.

Realizowanie standardów pracy przy jak najlepszym wykorzystaniu zasobów to jedna z nadrzędnych zasad Lean. Możliwości jakie oferuje to wieloaspektowe zarządzanie przedsiębiorstwem jeszcze kilka lat temu były nieosiągalne. Analiza czynności i procesów w filozofii Lean jest procesem ciągłym. Otwarte podejście do usprawnień obejmuje także czynny udział pracowników produkcji przy standaryzacji pracy. Informacja zwrotna w uznanych metodach organizacji sprawia, że standaryzacja pracy nie jest sztywnym elementem biurokratyzacji firmy. Klarowne i czytelne konstruowanie procesów i czynności produkcyjnych powinno być wyznacznikiem określania metod produkcji i wykonywania pracy, ale standaryzacja przy tym nie może zwalniać pracowników z samodzielnego myślenia i analizowania danego procesu. O tym jak niezależność poszczególnych pracowników i ich decyzyjne umiejętności są ważne nie trzeba przekonywać ich przełożonych.

 

standaryzacja pracy

 

Wdrożenie standaryzacji

 

Standaryzacja wyraża się jako realizowanie metody lub kombinacji podejść do rozwiązania sytuacji, które dla organizacji mogą stanowić problem. Standaryzacja czasu pracy to jedno z podstawowych zadań, przed którymi stoi kierownik produkcji. Dla komfortu i efektywności pracownika standaryzacja stanowiska pracy może być poprzedzona analizą 5S. Elastyczne podejście Lean do pracownika ma na celu uniknięcie czynności obniżających efektywność w tym takich reliktów przeszłości jak monotonność zadań na linii produkcyjnej i długi czas wykonywania czynności.

Ponieważ zarządzanie Lean służy osiągnięciu korzyści ekonomicznych dzięki pracy standaryzowanej, przynosi to poprawę jakości produktów. Nie należy się zrażać pozornym stopniem skomplikowania wdrażania metod pracy standaryzowanej ponieważ w dłuższej perspektywie czas u jej stosowanie w przedsiębiorstwie przynosi olbrzymie korzyści każdej ze stron. Niestosowanie standardów natomiast może się niekorzystnie odbić na jakości wytwarzanych produktów. Czy warto podnosić założenia produkcyjne? Konkurencja jest olbrzymia ale metody jakie oferuje standaryzacja dają moc przedsiębiorstwu w trudnych warunkach współczesnej gospodarki. Nadrzędny zamiar dla którego funkcjonuje praca standaryzowana to takie zorganizowanie procesu produkcji aby stabilność w ciągłym usprawnianiu i doskonaleniu mogła być bez przeszkód kontynuowana.

 

Więcej informacji o metodyce Lean znajdziesz w kursie Intro to Lean – Wprowadzenie do Lean.

O autorze

Krzysztof Pawłowski

Krzysztof Pawłowski

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.