Kierownik produkcji – czyli kto?

 

W każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym kierownik produkcji jest integralną osobą, odpowiadającą za szereg różnorodnych działań, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu. Jest on niejako spoiwem łączącym poszczególne komponenty, zasoby i procesy firmy, co wiąże się z ogromną odpowiedzialnością.

Gdyby nie kierownik, jego zaangażowanie, doświadczenie, zdolność organizacji oraz kompetencje, zarówno twarde, jak i miękkie, sukces firmy i jej rozwój gospodarczy byłyby pod znakiem zapytania.

 

Wymagania pracodawcy na stanowisko kierownik produkcji

 

Z uwagi na rangę pełnienia takiej funkcji, oczekiwania pracodawcy wobec przyszłego kierownika ciągle rosną, toteż niezbędny jest komplet kompetencji miękkich oraz twardych.

Rozpoczynając od wymaganej wiedzy specjalistycznej, która zawiera się w tzw. twardych umiejętnościach, niezbędna jest praktyczna znajomość zarządzania produkcją, tj. jej organizacja, wdrażanie koncepcji, raportowanie i nadzór nad procesami przyczyniającymi się do zwiększenia efektywności i jakości działań. Ponadto istotna jest znajomość kodeksu prawa pracy, języków obcych, pakietu Office, nadzorowania planu produkcyjnego, systemu zarządzania jakością, a niekiedy zorientowanie na lean manufacturing, czyli m.in. metody 5S, TPM, Kaizen i wskaźników KPI.

Przechodząc do pożądanych przez pracodawców kompetencji miękkich, można wyodrębnić odporność na sytuacje kryzysowe i stres, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, jak również typowe atrybuty lidera: predyspozycje przywódcze i zdolność do motywowania pracowników. (Sprawdź – Jak zbudować skuteczny zespół i być dobrym liderem?)

 

Umiejętności miękkie

Podstawowe obowiązki kierownika produkcji

 

Zebranie takich informacji umożliwiło wyróżnienie 10 podstawowych obowiązków, jakie obejmuje to stanowisko:

 

1. Nadzorowanie prac personelu i zarządzanie zespołem

2. Zapewnianie wysokiej jakości bieżącej produkcji i jej procesów

3. Tworzenie planów produkcyjnych

4. Weryfikowanie poziomu realizacji założonego planu

5. Opracowywanie i zarządzanie grafikiem pracy

6. Monitorowanie i zapewnianie odpowiednich warunków pracy zgodnie z zasadami BHP (miejsce pracy)

7. Generowanie raportów i analiza produktywności

8. Motywowanie pracowników, zachęcanie do rozwoju kompetencji twardych i miękkich

8. Bieżące komunikowanie się z innymi działami przedsiębiorstwa

10. Reprezentatywność

 

Praca kierownik produkcji z pewnością nie jest dla każdego, jednak miejsce pracy, jej dynamika i różnorodność obowiązków wzbudzają duże zainteresowanie, co zdecydowanie potęguje chęć pełnienia takiego stanowiska. Należy jednak mieć na uwadze, że wspomniane zadania są elementarne i z pewnością na przyszłego kierownika będzie czekać mnóstwo wyjątkowych wyzwań.

W 2020 roku na przestrzeni miesięcy czerwiec-lipiec przeprowadziliśmy na portalu LinkedIn badanie, w którym kierownicy produkcji odpowiadali na pytania, związane z ich stanowiskiem pracy. Celem badania było wskazanie miejsc i możliwości na bycie lepszym kierownikiem. Zobacz wyniki raportu tutaj.

 

Sprawdź nasz kurs Kierownik Produkcji – na drodze do doskonałości.

 

UZYSKAJ DOSTĘP DO CODZIENNEJ CHECKLISTY KIEROWNIKA PRODUKCJI!

Szczegółowa lista obowiązków.

  • Twoja rola w firmie będzie w pełni wykorzystana
  • Wprowadzisz nowe metody i style zarządzania
  • Pracownicy będą wiedzieć, że jesteś otwarty na nowe rozwiązania

 

 

O autorze

Anna Etgens

Anna Etgens