jeetbuzz 168 jeetbuzz jeetbuzz 123 jeetbuzz affiliate login

Lean Office – lektor

O kursie

Co to jest Kurs Lean

Lean Office jest kursem prezentującym praktyczne podejście do usprawniania procesów biurowych i usługowych. Buduje on podstawy do samodzielnego wdrażania szczupłego myślenia i uczy świadomego kierowania zmianą w środowisku biurowym.

Kurs w uporządkowany sposób przeprowadza przez główne zagadnienia Lean Management i zawiera rozwiązania, które można wdrożyć poprzez stopniowe ciągłe doskonalenie.

Dla kogo kurs

– Osób zarządzających firmami usługowymi: właścicieli, dyrektorów, kierowników, którzy chcą wykorzystać koncepcję Lean Management w celu poprawy produktywności oraz jakości pracy,

– Pracowników firm usługowych, jak również różnych działów biurowo-administracyjnych (HR, Administracja, Księgowość, Rachunkowość, Zakupy, Sprzedaż, Marketing, Obsługa klienta)

– Studentów planujących swoją karierę w usługach lub administracji

Umiejętności, które zyskasz

 • wdrażanie Lean w środowisku pozaprodukcyjnym
 • rozumienie zasad Lean przez pryzmat usług
 • stosowanie metod i narzędzi w praktyce
 • diagnozowanie problemu i identyfikowanie źródeł nieefektywności oraz strat
 • identyfikowanie wartości dodanej dla Klienta
 • dokonywanie wyboru narzędzi Lean do rozwiązania konkretnego problemu
 • opracowywanie czytelnych, jednoznacznych i praktycznych standardów oraz instrukcji
 • tworzenie przepływu procesów w biurze i administracji
 • znajdowanie przyczyny źródłowej każdego problemu
 • wdrażanie w efektywny sposób działań w ramach Kaizen

Spis treści

1

Wprowadzenie

1. O Lean Management
2. Po co firmom usługowym Lean?
3. Pochodzenie Lean
4. Lean w biurze i usługach

2

Wartość i straty w procesach usługowych

1. Czym jest wartość w usługach
2. Definiowanie strumienia wartości w usługach
3. Definiowanie rodzin usług oraz działań zgodnie ze strumieniem wartości
4. Rodzaje strat z perspektywy procesów biurowych i usługowych
– Nadprodukcja
– Zapasy
– Zbędny transport
– Oczekiwanie
– Zbędne ruchy
– Braki jakościowe
– Nadmierne przetwarzanie

3

VSM w biurze– Mapowanie Strumienia Wartości

1. Cele mapowania
2. Etapy mapowania
– Mapa stanu obecnego
– Mapa stanu przyszłego

4

Standaryzacja

1. Cele standaryzacji
2. Definiowanie zadań i sposobów ich realizacji
3. Tworzenie kart standaryzacyjnych
– Pomiary elementów składowych procesów usługowych
4. Wdrożenie standardów, procedur, instrukcji
– Jak tworzyć użyteczne procedury
– Potęga checklisty
5. Raportowanie czasu pracy
– Programy do raportowania czasu pracy

5

5S – Organizacja miejsca pracy

1. Zero S
2. 1S – Sortowanie
3. 2S – Systematyka
4. 3S – Sprzątanie
5. 4S – Standaryzacja
6. 5S – Samodyscyplina

6

Zarządzanie Wizualne

1. Zasady wizualizacji
2. Zastosowanie i korzyści zarządzania wizualnego
3. VM w obszarach z perspektywy procesów biurowych
– Ludzie
– Maszyny
– Materiał
– Metody
– Pomiary
– Dashboard
4. Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania wizualnego
5. Narzędzia do zarządzania wizualnego, zarządzanie zadaniami
– Tablica Kanban
– Google doc

7

Just in Time – Dokładnie na czas

1. System ssący w usługach
– Korzyści systemu ssącego w usługach
– Formy systemu ssącego
– Wdrażanie systemu ssącego w 6 krokach
– Narzędzia systemu ssącego
– System Kanban
– Trello
2. Ciągły przepływ w usługach
– Typy przepływu w procesach biurowych
– Projektowanie ciągłego przepływu
3. Servqual – badanie jakości usług
4. Adaptacja metody SMED – „szybkie przezbrojenia” w usługach
– Co to jest SMED?
– Etapy realizacji działań SMED
– Przezbrojenia umysłowe

8

Jidoka – Wbudowana jakość

1. Narzędzia inżynierii jakości w usługach
– Diagram przepływu
– Karta przebiegu
– Histogram
– Diagram Pareto
– Diagram Iskikawy
– Karta kontrolna
– Plan kontroli
2. Metody zarządzania projektami w usługach
– SCRUM
– Agile
3. Poka yoke

9

Big Data

1. Mapowanie procesów
– BPMN
– SIPOC

10

Lean w różnych działach usługowych

1. Sprzedaż i marketing
2. Zakupy
3. Rachunkowość i księgowość
4. Obsługa klienta
5. HR

11

Budowanie kultury ciągłego doskonalenia

1. Filozofia Kaizen
2. Gemba Kaizen
3. PDCA

Zawartość

Materiały dodatkowe dostępne w kursie

 • Arkusz podziału pracy

  Plik do organizacji pracy w zespole
 • Obserwacja marnotrawstwa - formularz

  Formularz do obserwacji marnotrawstwa
 • Mapa stanu obecnego - przykład

  Wzór standardowych ikon wykorzystywanych do tworzenia mapy oraz przykład mapy stanu obecnego.

Opinie i rekomendacje

Zobacz wszystkie opinie
 • Joanna Czepiel - opinie o kursach online

  Joanna Czepiel

  Services Procurement Specialist

  Polecam kurs wszystkim, którzy myślą, że Lean to tylko produkcja. Świetnie przedstawione zagadnienia w odniesieniu do biura i usług, bez naciągania teorii. Rzetelny dowód na to, że zasady Lean można odnieść do każdego procesu, nie tylko produkcyjnego. Bardzo dobre omówienie zasad płynnego przepływu prac, różne formy organizacji systemu ssącego, ciekawe spojrzenie na SMED – jako przezbrojenia umysłowe. Wartościowy był również moduł w odniesieniu do różnych komórek usługowych. Jak dla mnie to świetna baza, na podstawie której można wdrażać Lean w swoim dziale w biurze. Dzięki kursowi nauczyłam się szerszego spojrzenia na procesy codziennie przeze mnie wykonywane. Uświadomiłam sobie, że to, że „zawsze tak się robiło”, nie znaczy, że nie można tego zrobić lepiej!

Mogą Cię również zainteresować

Zobacz wszystkie kursy

Chcesz spróbować? Uzyskaj dostęp do bezpłatnego kursu na naszej platformie

Bonus – co to jest Lean?

Podstawowy

Dopiero zaczynasz z Lean? Uzyskaj darmowy dostęp do kursu o Lean.

Opinie

Nie ma żadnych opinii.

Podziel się z innymi opinią

Chętnie poznamy Twoją opinię na temat tego produktu. Jeśli produkt pomógł Ci rozwiązać problemy, przyniósł zyski, usprawnił funkcjonowanie firmy, to tym bardziej zamieść opinię. Może ona pomóc innym przedsiębiorcom, pracownikom, studentom w skróceniu drogi do sukcesu.