Tematyka wąskiego gardła (ang. bottleneck) odpowiada na pytania dotyczące czynników produkcji, które spowalniają nasz biznes oraz co zrobić by go przyspieszyć. Wąskie gardło to punkt, który ogranicza wydajność całego strumienia wartości, jak i całego systemu, dlatego też kluczowe jest skupienie się na nim, gdyż przyspieszy to rozwój firmy.

 

Wąskie gardło – identyfikacja

 

Najszybszym i zarazem najbardziej efektywnym sposobem wizualizacji danych jest wykres słupkowy. Umożliwia on szybkie znalezienie wąskich gardeł. Na poniższym rysunku znajduje się przykładowy wykres Yamazumi, który prezentuje poszczególne procesy pod kątem wydajności. Proces z najmniejszym słupkiem jest wąskim gardłem. Jest to jeden z kroków transformacji strumienia wartości (nawiązując do koncepcji Lean).

 

wąskie gardło kursylean.pl

 

Do definiowania wąskiego gardła może posłużyć kilka podejść. Patrząc na firmę jako całość, wąskim gardłem może być dział sprzedaży, który ma problemy z zagospodarowaniem czasu na produkcji. Można też popatrzeć na skalę mikro, obserwując przebieg procesu pod kątem systemu produkcji i przepływu czynności i wyznaczenie tych, które są kluczowe by podnieść wydajność.

 

Co może pomóc w walce z wąskim gardłem?

 

– Kaizen – metodyka oparta na nieustannym doskonaleniu, gdzie analizuje się obecny stan, a następnie tworzy się plan działania, który jest w późniejszym etapie wdrażany. (więcej na ten temat w artykule <klik>)

– PDCA – niezbędne jest wdrażanie zmian przy pomocy cyklu PDCA, czyli:

 

PDCA kursylean.pl

 

-TOC (Teoria Ograniczeń) oraz Lean – obie metody opierają się na bliźniaczych zasadach i powinny ze sobą współgrać i być stosowane tworząc synergię w procesie ciągłego doskonalenia.

 

TOC kursylean.pl

 

Więcej informacji znajdziesz w naszym kursie Kaizen – ciągłe doskonalenie oraz Intro to Lean – Wprowadzenie do Lean.

 

Udrażnianie wąskich gardeł powinno opierać się na działaniach systemowych. Każdy strumień wartości powinien być dostosowany do wąskiego gardła. Działania weryfikujące powinny być cykliczne, na bazie standardowych metod.

Przechodząc te kroki, możemy być pewni, że nasze działania przynoszą efekty i długoterminowe wąskie gardła znikną. Bardzo ważny jest również czynnik nauki uczestników rozwiązywania problemów, pracy zespołowej oraz stosowania metod i narzędzi Lean.

O autorze

Anna Etgens

Anna Etgens