@Production Part Approval Process – PPAP w języku polskim oznacza proces zatwierdzania części do produkcji.  Proces ten dotyczy produkcji seryjnej i ma zastosowanie w przemyśle samochodowym. PPAP to ostatni krok przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego w charakterze seryjnym, w którym udowadniamy spełnienie wymagań klienta (jakościowe, ilościowe oraz logistyczne).

Podstawowe wymagania i odniesienia do procesu PPAP znajdziemy w standardzie IATF 16949, który wprost na ostatnich stronach przywołuje podręczniki referencyjne do zatwierdzenia wyrobu:
AIAG Production Part Approval Process (PPAP) oraz VDA Volume 2 Production process and product approval (PPA). Pamiętajmy również, że podręcznik PPAP odnosi się z kolei wprost do następujących pozostałych podręczników referencyjnych tj. APQP, FMEA AIAG&VDA, MSA czy SPC.

 

Kompleksowy kurs w temacie PPAP: https://kursylean.pl/product/ppap-jako-jeden-z-wazniejszych-procesow-jakosciowych-w-branzy-motoryzacyjnej/

 

Zacznijmy od podstaw, a mianowicie czym jest PPAP?

 

PPAP jest zatem podsumowaniem pracy zespołu APQP i musi być stosowany wobec zakładów organizacji dostarczających części produkcyjne, części zamienne, materiały produkcyjne w przemyśle motoryzacyjnym. Celem PPAP jest dostarczenie dowodu na to, że organizacja zrozumiała prawidłowo wszelkie dane projektu technologicznego klienta i wymagania specyfikacji oraz, że proces wytwarzania posiada potencjał do produkcji wyrobów stale spełniając te wymagania podczas bieżącej produkcji przy ustalonej ilości produkcji.

 

Dlaczego musi?

 

Wymagania ustawowe wskazują, że każdy producent przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu musi dokonać odpowiedniego zatwierdzenia / zwolnienia / dopuszczenia. W branży motoryzacyjnej tym zatwierdzeniem jest właśnie PPAP (AIAG) lub PPA (VDA2) w zależności dla jakiego OEM’a dostarczamy owe części do produkcji seryjnej. Oznacza to tyle, że podręczniki referencyjne w momencie ich opublikowania stają się dla producentów branży samochodowej stanem techniki (ang. state of art) mającym zastosowanie w łańcuchach dostaw części wytwarzanych dla OEM.

Bardzo istotnym czynnikiem jest tutaj przede wszystkim, że w przypadku roszczeń dochodzonych przed sądem, podręcznik referencyjny może być potraktowany jako wymaganie, którego spełnienie zadeklarowaliśmy właśnie poprzez przedłożenie części i dokumentacji PPAP. Pamiętajmy, że to producent jest odpowiedzialny za zatwierdzenie swojego produktu, pochodzącego z adekwatnego procesu wytwórczego, a TIR 2 TIR 1 czy ostatecznie OEM dopuszcza go na podstawie przedkładanej dokumentacji PPAP.

Podręcznik PPAP (AIAG) wymienia pięć poziomów zatwierdzania części do produkcji:

 

PPAP

 

 

Kiedy przedkładamy PPAP?

PPAP przedkładamy m.in. w przypadku:

– nowej część lub wyrobu (np. nowa referencja lub kolor wyrobu wcześniej nie dostarczany do klienta)

– korekty niezgodności w poprzednio dostarczanej przedłożonej części

– zmiany technologicznej wyrobu np. zmiana planu sterowania procesem produkcyjnym

–  zmiany ustalonych z klientem charakterystyk specjalnych

– zmiany procesu np. zmiana w łańcuchu procesów (łącznie z dostawcą) np. np. zmiana parametrów utwardzania, temperatury wtrysku.

– zmiany dokumentów związanych z wyrobem

– postój np. ponowne wykorzystanie narzędzi po 12 lub dłużej miesiącach przestoju

– zmiany w metodzie testów / badania np. dowód, że nowa metoda pomiarów posiada zdolność pomiarów równą starej

 

Udokumentowana Informacja Procesu PPAP, co to takiego?

Wymagania klienta dotyczące przedłożenia PPAP odnoszą się do następującej udokumentowanej informacji:

 

PPAP

 

 

Proces zatwierdzenia wyrobu został opisany we wspomnianym standardzie IATF 16949 w pkt. 8.3.4.4 Proces zatwierdzenia wyrobu. IATF wprost wymaga aby ustanowić, wdrożyć i utrzymywać proces zatwierdzania wyro­bu i procesu wytwarzania spełniający wymagania określone przez klienta. Co za tym idzie producent musi zatwierdzać wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz jeszcze przed przedłożeniem klientowi swo­jego zatwierdzenia danej części, a następnie uzyskać udokumentowane zatwierdzenie wyrobu przed wy­syłką, jeżeli jest to wymagane przez klienta.

Pamiętaj, że organizacja powinna stosować poziom 3 jako domyślny poziom dla każdego przedłożenia, chyba że inaczej uzgodniono z klientem, bo to jego indywidualne wymagania będą dla nas wiążące.

 

Jeżeli potrzebujesz jeszcze więcej szczegółowej informacji zobacz program kursu: https://kursylean.pl/product/ppap-jako-jeden-z-wazniejszych-procesow-jakosciowych-w-branzy-motoryzacyjnej/

 

O autorze

Anna Farion

Anna Farion

Regionalny Dyrektor Operacyjny w firmie Qsense