Na pewno określenie “norma ISO” jest znana w bardzo wielu kręgach. To międzynarodowy, wywodzący się z Europy standard uwzględniający produkty, usługi i systemy zarządzania. Aby w ogóle móc mówić o systemie zarządzania w firmie, najpierw należy go formalnie (czyli przy udziale kierownictwa itp.) przyjąć. Można powiedzieć, że norma ISO jest pierwszym krokiem do wprowadzenia systemu zarządzania. ISO wprowadza także pojęcie “podejścia procesowego”. Natomiast PCDA wg modelu Deminga, został przyjęty jako jeden z elementów zarządzania jakością w organizacji.

System zarządzania

 

system zarządzania

 

Zastosowanie tych elementów wymaga ciągłego doskonalenia (więcej na ten temat w artykule Kaizen – ciągłe doskonalenie).Do właściwego zarządzania potrzebne jest ustalenie tzw. właścicieli działań oraz ich klientów – zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz organizacji. Zarządzanie to stałe dopilnowywanie i synchronizowanie poszczególnych składowych.

 

Więcej informacji o Kaizen znajdziesz również w naszym kursie Kaizen – ciągłe doskonalenie.

 

PDCA Cykl Deminga

 

 

Ekonomiści podkreślają, że efektywne zarządzanie działalnością w ujęciu: wejście/wyjście i jej konieczne doskonalenie jest możliwe wówczas, gdy stosowane jest koło Deminga – planowanie, wykonanie, sprawdzanie i doskonalenie.

 

Cykl Deminga

PDCA (plan – do – check – act) w wersji przygotowanej przez twórcę ma zamiast C – S (z ang. study, tłumaczone jako zbadaj). Funkcjonującą powszechniej wersję cyklu PDCA przekształcili z oryginalnej na swój użytek Japończycy. Wtedy, w latach 50./60. ub.w. w tym kraju nastąpiło duże zwiększenie produkcji, rozwój motoryzacji i też systemów zarządzania, które miały swój początek tam. Cały połączony zestaw składowych lean management/lean manufacturing (sprawdź nasz kurs – Intro to Lean – Wprowadzenie do Lean) jest z tego przedziału czasu. Przechodził on modyfikacje w ciągu kolejnych dekad, docierając do różnych krajów, oferując konkretne rozwiązania.

 

 

Doskonalenie systemu za pomocą cyklu PDCA (plan – do – check – act) wiąże się z wyznaczaniem zadań, celów działalności, wprowadzeniem polityki jakości, monitorowaniem i pomiarami oraz szukaniem rozwiązania dla napotykanych problemów i podwyższaniem skuteczności całego systemu.

 

Wprowadzanie podejścia opartego na przetwarzaniu stanu wejściowego w wyjściowy oznacza także albo przede wszystkim opisanie procesów i ich tzw. zmapowanie. To m.in. określenie zależności między nimi. Uznane autorytety wskazują, że skuteczność organizacji przejawia się w jej sposobie działania. Procesem, określa się jakąś sumę działań następujących po sobie ze swoim wejściem i wyjściem oraz produktem. (Czy strategia może być lean?)

 

Patrząc na diagramy obrazujące łączność między działalnościami wewnątrzorganizacyjnymi, często pojawia się właśnie cykl PDCA Deminga, określany jako koło PDCA doskonalenia systemu – ponieważ cztery składniki z PDCA są pokazywane jak ćwiartki koła. Ma to informować, że każde ogniwo jest złączone i gotowe do działania.

 

 

PDCA – zastosowanie

Cykl Deminga PDCA jest częścią dokonywanego przeglądu systemu, czyli najzwyczajniej jest narzędziem do tego. W środowisku systemu zarządzania realizacja misji i wizji może odbywać się metodą projektową. Cykl PDCA jest otwartym pod tym względem sposobem optymalizacji. W powiązaniu z agile project management (APM) będzie środkiem do wykonania celu. Zresztą współczesne korporacje i firmy przemysłowe zdają się dobrze łączyć AGILE z PDCA.

Zastosowanie PDCA (plan – do – check – act) związane jest z bardzo jednostkowym podejściem do wybranego produktu lub elementu działań/projektu. Cykl Deminga ma zastosowanie w trakcie funkcjonowania jakiegoś systemu. Podczas jego tzw. przeglądu kierowniczego będzie wiodący w realizacji programu doskonalenia. PDCA przyczyni się wtedy do wyznaczenia na przykład podnoszących wydajność etc. procedur.

 

 

Podsumowanie

Każdy etap produkcji należy usprawnić, aby w kolejnym swoim “obrocie” na kole cyklu był już poprawiony, trzeba w tym celu: (Plan) planować z wyprzedzeniem, także ustalić cele i działania wymagane na drodze do osiągnięcia rezultatów; (Do) wykonać te cele (Check) ocenić zebrane wcześniej dane, porównać z założonymi – także za pomocą odpowiednich narzędzi porównawczych; (Act). Jeżeli powyższe działania wykazały różnicę między planem a realizacją, należy opracować zaradcze rozwiązania. W cyklu PDCA chodzi tak naprawdę o ciągłe doskonalenie w organizacji.

 

O autorze

Anna Etgens

Anna Etgens