Metoda One-Piece-Flow: Skrócenie czasu cyklu i optymalizacja procesów przepływu materiału

 

Metoda One-Piece-Flow, znana również jako przepływ pojedynczej sztuki, jest jednym z kluczowych elementów lean manufacturing, dążącego do minimalizacji marnotrawstwa i zwiększenia efektywności produkcji. Polega ona na przeprowadzaniu produktu przez poszczególne etapy produkcji jako pojedynczą sztukę, zamiast tworzenia większych partii.

Metoda One-Piece-Flow przynosi wiele korzyści dla procesów produkcyjnych, w tym:

 • Skrócenie czasu cyklu: Przepływ pojedynczej sztuki eliminuje konieczność oczekiwania na ukończenie większej partii, skracając czas cyklu produkcji.
 • Poprawa efektywności: Dzięki przepływowi pojedynczej sztuki możliwe jest wykrycie problemów i niedociągnięć na bieżąco, co prowadzi do szybszych reakcji i eliminacji strat.
 • Zwiększenie elastyczności: Przełączanie się między różnymi produktami staje się prostsze i szybsze, co pozwala na większą elastyczność produkcji i dostosowanie się do zmieniających się wymagań rynku.
 • Poprawa jakości produktów: Dzięki kontroli jakości na każdym etapie, błędy i wady są wykrywane wcześniej, co prowadzi do poprawy jakości końcowego produktu.
 • Redukcja marnotrawstwa: Metoda One-Piece-Flow minimalizuje nadmiarowe zapasy, nieużyteczne ruchy i niepotrzebne czasy oczekiwania, co prowadzi do redukcji marnotrawstwa w procesie produkcyjnym.
 • Zadowolenie klientów: Krótszy czas cyklu produkcji i wyższa jakość produktów przekładają się na zadowolenie klientów, co może przynieść konkurencyjną przewagę na rynku.

Przykłady zastosowania metody One-Piece-Flow

2. O metodzie 5S

Metoda One-Piece-Flow znajduje zastosowanie w wielu branżach i procesach  produkcyjnych. Oto kilka przykładów, jak ta metoda może być wykorzystywana:

 • Przemysł motoryzacyjny: W produkcji samochodów, metoda One-Piece-Flow umożliwia płynne przeprowadzanie pojazdów przez kolejne stanowiska pracy, minimalizując czas cyklu i zapewniając wysoką jakość końcowego produktu.

 

 • Przemysł elektroniczny: W produkcji urządzeń elektronicznych, gdzie istnieje wiele komponentów i skomplikowane procesy montażu, metoda One-Piece-Flow pozwala na skrócenie czasu cyklu i eliminację błędów montażowych.

 

 • Przemysł spożywczy: W produkcji żywności, gdzie istnieje konieczność przestrzegania ścisłych norm sanitarnych i dat przydatności do spożycia, metoda One-Piece-Flow umożliwia śledzenie każdej pojedynczej sztuki i minimalizację strat.

Wdrożenie metody One-Piece-Flow

 

Wdrożenie metody One-Piece-Flow wymaga  odpowiedniego planowania, organizacji i  szkolenia  pracowników. Oto kilka kroków, które można podjąć  przy wdrażaniu tej metody.

 

 1. Zidentyfikuj procesy, w których metoda One-Piece-Flow może przynieść największe korzyści.
 2. Zaprojektuj przepływ materiału i kolejność operacji, tak aby minimalizować czasy oczekiwania i zbędne ruchy.
 3. Zaplanuj czas trwania operacji.
 4. Wybierz ilość stanowisk do udoskonalenia.
 5. Wyposaż stanowiska pracy w narzędzia, sprzęt i materiały potrzebne do przeprowadzania pojedynczych sztuk.
 6. Zorganizuj szkolenia dla pracowników, aby zapewnić im niezbędne umiejętności i wiedzę na temat metody One-Piece-Flow.
 7. Monitoruj i mierz efektywność metody One-Piece Flow przykładowo: czas cyklu pracy czy czas cyklu lini, dostosowując procesy, jeśli to konieczne.

Wdrożenie metody One-Piece-Flow może być, wydawać się skomplikowane, ale jeśli jest odpowiednio przeprowadzone, może przynieść liczne korzyści dla różnych branż i procesów produkcyjnych. Jeśli Twoja firma jeszcze nie korzysta z tej metody, warto rozważyć jej wdrożenie.

Przy rozważaniu, przydatna może być próba odpowiedzi na te pytania:

Jakie korzyści może przynieść wdrożenie metody One-Piece-Flow dla procesów produkcyjnych w Twojej branży? Jak wyzwania może rozwiązać w Twoim przedsiębiorstwie?

 

POBIERZ KARTY PRACY — STRATEGIA NA A4!

 • Pytania opracowane przez specjalistów
 • Przykłady odpowiedzi z innych firm
 • Pierwszy krok do rozpoczęcia świadomych działań w budowaniu strategii

Kliknij i pobieram karty pracy!

Strategia

 

O autorze

Krzysztof Pawłowski

Krzysztof Pawłowski

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.