Koło jakości – wprowadzenie

 

 

Koło jakości, lub inaczej koło kontroli jakości, to jedna ze składowych Total Quality Management. Służy analizie różnych procesów pod względem jakości. Jest to spotkanie grupy pracowników zbierających się dobrowolnie, głównie poza godzinami pracy. Inicjatywa jest oddolna. Każdy z nich dołącza do niego z własnej woli, aby analizować procesy, metody oraz wszelakie dane dotyczące np. produkcji.

 

 

W szeroko rozumianym kontekście, ma na celu podniesienie jakości pracy i wydajności procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. To praca grupy ludzi i zbieranie danych, aby wprowadzić konkretne działanie.

Przebieg spotkań koła jakości

 

 

Koło jakości jako grupa osób zazwyczaj liczy 5 do 8 osób. Pracownicy firm zajmują stanowiska na podobnym szczeblu, natomiast analizują oni różne procesy jakości zachodzące na różnych poziomach w hierarchii przedsiębiorstwa. Podczas spotkania najistotniejszym tematem, który podnoszą pracownicy firmy jest poprawa jakości procesu produkcyjnego lub usługi oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przebieg spotkań odbywa się w określonym porządku. Koło ma wyznaczonego lidera, który wyznacza swojego następcę.

 

 

Ograniczenie liczby osób należących do grupy ma na celu umożliwienie swobodnego wyrażenia opinii. Kolejnym równie ważnym aspektem jest możliwość dyskusji. Konkretna ilość uczestników pozwala zachować ład dyskusji i uniknąć chaosu.

 

 

Aby zachować porządek, uczestnicy koła mają wcześniej omówione tematy do podjęcia debaty. Podana jest data, miejsce oraz ilość osób które będą brały udział w spotkaniu. Na pierwszym spotkaniu lider określa idee koła jakości oraz swoje oczekiwania w kontekście jego długofalowej działalności.

 

 

Lider przedstawia również misję, jaką będzie pełniło koło, zaś każdy z członków przedstawia swoje oczekiwania wobec wyjaśnienia powstałych problemów jakościowych.

 

 

Głównym celem koła kontroli jakości jest poprawa jakości oraz efektywności zarządzania firmą na szczeblu lokalnym. Kiedy ma już ono utworzoną strukturę, a jego członkowie jasno określili oczekiwania i cel, kolejne spotkania nabierają określonego porządku dyskusji na temat problemów oraz dobierania konkretnych narzędzi do ich pokonywania. Uczestnicy formułują problemy.

 

 

Tutaj główną rolę pełni lider, bowiem on jest odpowiedzialny za zgromadzenie danych o problemach z którymi uczestnicy spotykają się w trakcie pracy. Bywają one związane ze współpracownikami lub ze szkoleniami prowadzonymi przez odpowiednie działy. Dotyczą one również samej jakości usług bądź produktu jaki oferuje firma. Poruszane są też możliwości rozwoju w przedsiębiorstwie bądź charakter ścieżki awansu – jeśli w ogóle firma przedstawia takie możliwości progresu.

 

 

Informacje zebrane na temat wcześniej już określonych problemów pozwalają przejść do następnego kroku zebrania koła. Jest to znalezienie przyczyny powstawania problemów jakościowych. Tutaj istotna jest analiza celem odnalezienia czynnika bądź niezgodności procesu który zaburza poprawną aktywność na danym obszarze. Kiedy analiza dobiega końca, sednem dyskusji staje się wykreowanie konkretnego działania, które dąży do rozwiązania problemu. Często poza posiadaniem konkretnej wiedzy, istotne jest posiadanie odpowiedniego narzędzia, jakim może być system szkoleń pracowników przedsiębiorstwa. Warto skorzystać z kursu Koło Jakości. Zmiany również mogą dotyczyć samej organizacji zarządzania zasobami ludzkimi, ponieważ w firmach takich jak przedsiębiorstwa produkcyjne nieodłącznym elementem efektu końcowego jest człowiek.

Cechy koła jakości

 

 

Następnie pora na implementację rozwiązania w praktyce. Kiedy zebranie dobiega końca, należy je podsumować, zaś zebrane informacje należy zaprotokołować w formie dziennika. Koniecznym jest zaraportowanie statusu otwartych działań tak, aby rozwiązania wprowadzać konsekwentnie i kontrolować ich efekt.

 

 

Powstanie koła kontroli jakości niesie za sobą wiele zalet. Bez wątpienia są nimi doskonalenie pracy oraz zwiększenie wykorzystywania potencjału pracowników.

 

 

Koło kontroli jakości ma konkretny wpływ na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Świadomość istniejących problemów oraz dążenie do ich rozwiązania jest istotną składową pozycji firmy oraz budowania marki. Ciągłe podnoszenie jakości oraz doskonalenie działań w różnych hierarchiach działa również w kontekście motywacji pracownika. Jest atutem przy podejmowaniu długofalowej współpracy. Gdy koło kontroli jakości zbiera się, aby omówić zauważone problemy, które dotyczą ich jako pracowników, zwiększa też poczucie decyzyjności i odpowiedzialności za podjęte działania. Doskonale kształtuje to umiejętności pracy w grupie jak i samodzielność w podejmowanych działaniach. Zauważenie problemu powstałego na własnym stanowisku jest podstawą do podjęcia dyskusji.

 

 

Metody organizacji pracy własnej są przeróżne. Dzięki spotkaniu koła jakości można wybrać sposób, który będzie najbardziej efektywny. Powstanie takiej organizacji to również odpowiedzialność pracodawcy. Dobranie odpowiedniego instruktora pod okiem którego obierane są metody i sposób działań jest działaniem leżącym po stronie przedsiębiorstwa. W późniejszym czasie prowadzi on zajęcia oraz obserwuje charakter dyskusji. Decyduje on również o wynagrodzeniu pracowników działających w kole jakości w ramach godzin pracy. Dba on również o podstawę, czyli zapewnienie odpowiednich warunków do pracy koła. Miejsca i materiały zapewnia przedsiębiorstwo.

 

zalety koła jakości

Jak ostatecznie przekłada się to na działalność firm?

 

 

Po wprowadzeniu rozwiązań, ustaleniu działań, widzimy to najczęściej w statystykach choć informacja zwrotna od jednostek ukazuje również efekt końcowy. Jeśli jakość w danym obszarze została podniesiona na płaszczyźnie ogólnej jak i dla samego pracownika możemy mówić o poprawnej implementacji rozwiązań.

 

Więcej informacji znajdziesz w naszym kursie Koło Jakości.

O autorze

Anna Etgens

Anna Etgens