Cel:

Wzrost kompetencji kadry kierowniczej

Faza 1 – dodawanie uczestników

Prosty system, który umożliwia nadzorowanie nad uczestnikami szkolenia i ich postępami. Bardzo prosty import większej bazy uczestników w jednym momencie.

Faza 2 – realizacja szkoleń

Każdy z uczestników, po realizacji szkolenia przechodził test certyfikacyjny, na bazie którego wystawiany był stosowany dokument. Oceny poszczególnych osób, można było monitorować w panelu.

Faza 3 – raportowanie

Raportowanie postępów prac odbywało się w cyklu miesięcznym. Raporty stanowiły zestawienie ukończonych kursów w porównaniu do planu.

Jak kursy wpłynęły na pracowników?

Osoby działające na Platformie Lean Action Plan zaczęły rozmawiać ze sobą „w tym samym” języku. Rozumiejąc pewne zagadnienia i narzędzia Lean pojęte zostały próby przeniesienia wiedzy teoretycznej na praktykę.

Paweł:

Równocześnie z zaliczaniem kolejnych kursów, każdy z nas dostaje nowe spojrzenie na stare problemy. Zaczynamy szukać systemowych rozwiązań i przestajemy działać na zasadzie doraźnego gaszenia problemów.

Pracujemy mądrzej a nie więcej, równocześnie mamy coraz lepsze wyniki i co najważniejsze analizujemy je, wyciągamy wnioski, wprowadzamy działania korygujące i naprawcze oraz prowadzimy statystyki.

Marzena:

Wraz ze wzrostem kompetencji -wzrost pewności siebie oraz wyższe poczucie własnej wartości, wzrost jakości wykonywanej pracy. Zwiększenie wewnętrznej motywacji do rozwoju i pracy.

Inwestycja w nas samych, której nikt nam nie odbierze.

Jak kursy wpłynęły na firmę?

Kierownictwo wykorzystując wiedzę z kursów podjęło działania w kierunku obniżenia kosztów produkcji i szkolenia personelu produkcji w temacie Lean.

Jesteśmy na dobrej drodze i firma finalnie będzie miała świadomych i przeszkolonych pracowników oraz pieniądze odzyskane podczas optymalizacji kosztów produkcji.

Film z konferencji Produkcja Lean

“Jak skutecznie wdrażać Lean? Brak wiedzy, rozmijanie się pojęć, praca w silosach – od czego zacząć transformację Lean?”

O autorze

Krzysztof Pawłowski

Krzysztof Pawłowski

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.
Opublikowany przez

Zobacz inne nasze case studies

Dowiedz się, jak kursylean.pl
mogą pomóc w optymalizacji
Twoich procesów

    Zapisz się na DARMOWE 14 dni DOSTĘPU