Cel:

Wdrożenie narzędzi Lean

Firma chciała zrealizować całościową transformację obszarów w kierunku Lean, a tym samym wdrożyć potrzebne narzędzia Lean. W tym celu usługa została wzbogacona o platformę kursów, ze względu na przygotowanie pracowników do warsztatów i realizacji projektów.

Faza 1 – planowanie szkoleń i warsztatów

Pierwszym krokiem było sprecyzowanie oczekiwań klienta oraz zaplanowanie działań. Wynikiem był harmonogram warsztatów poprzedzony szkoleniami.

Faza 2 – realizacja szkoleń i warsztatów

Pracownicy uzyskali dostęp do całej platformy, gdzie mogli korzystać z kursów odpowiednich do ich potrzeb. Na podstawie wiedzy teoretycznej, przeprowadzane zostały warsztatów w obszarach produkcyjnych.

Faza 3 – wdrożenie narzędzi

Efektem współpracy były trwałe zmiany w poszczególnych obszarach produkcyjnych. Wdrożenie organizacji miesiąca pracy 5S, zmiana ustawienia maszyn Layout, skrócenia czasu przezbrojenia SMED, realizacja mapowania strumienia wartości (VSM).

Referencje z konferencji: Produkcja Lean

“Jak zwiększyć 2x produkcję (do 6 mln szt. rocznie) na tej samej powierzchni przy 37% wzroście zatrudnienia?”

O autorze

Krzysztof Pawłowski

Krzysztof Pawłowski

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.
Opublikowany przez

Zobacz inne nasze case studies

Dowiedz się, jak kursylean.pl
mogą pomóc w optymalizacji
Twoich procesów

    Zapisz się na DARMOWE 14 dni DOSTĘPU