Czym jest wartość dodana?

 

Wartość dodana oznacza wartość, którą firma tworzy poprzez wykonywanie swojej działalności. Jest to różnica pomiędzy całkowitymi kosztami surowców użytych do produkcji a ceną, za jaką produkt jest sprzedawany. W kontekście produkcji, wartość dodana jest główną wartością dodaną, wynikającą z przemiany surowców w wyroby gotowe. Wartość dodana w produkcji może wynikać na przykład z wyniku procesu produkcji, jakim jest produkt o wysokiej wartości dodanej, bądź wynikać z generowania wartości dodanej przez usługi, na przykład z wartości dodanej audytu.

Obliczanie wartości dodanej

Mężczyzna na produkcji

Kalkulacja wartości dodanej wymaga podjęcia kilku kroków. Po pierwsze, potrzebne jest określenie wartości sprzedaży, czyli sumy wszystkich przychodów ze sprzedaży produktów lub usług. Następnie, musimy obliczyć wartość surowców i innych kosztów związanych z produkcją. Do takich kosztów mogą należeć na przykład koszty wytwarzania, takie jak energia, koszty pracy, koszty transportu oraz amortyzacja sprzętu. Wreszcie, wartość dodaną oblicza się poprzez odjęcie kosztów od wartości sprzedaży.

Wzrost wartości dodanej

 

Rozumienie wartości dodanej jest kluczowe dla przyspieszenia wartości dodanej. Istnieje wiele strategii, które mogą pomóc w maksymalizowaniu wartości dodanej w procesie produkcji. Wśród nich znajdują się: poprawa jakości produktów, optymalizacja procesów, innowacje oraz szkolenie pracowników. Poprzez identyfikację wartości dodanej oraz zrozumienie struktury wartości dodanej, firmy mogą znaleźć obszary, w których wartość dodana pojawia się jako rezultat ich działań i skupić na nich swoje wysiłki.

 

Jednym ze sposobów na zwiększenie wartości dodanej jest eliminacja marnotrawstwa. Marnotrawstwo jest brakiem wartości dodanej i może obejmować takie czynniki jak nadmierny transport, niepotrzebne ruchy w linii produkcyjnej czy przetrzymywanie produktów w magazynie. Lean value added to metoda, która skupia się na eliminacji tych form marnotrawstwa, zwiększając efektywność procesów i maksymalizując wartość dodaną.

Rola wartości dodanej w kontekście biznesowym

Mężczyzna i kobieta na produkcji

Wartość dodana jest kluczowym elementem w rozumieniu perspektywy procesów produkcji. Firmy, które są w stanie generować silną wartość dodaną, mogą osiągnąć wyższą marżę i zyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Wartości dodanej upatruje się również w kreowaniu produktów o wysokiej wartości dodanej, które mogą przyciągać klientów i zwiększać sprzedaż. Społeczna wartość dodana odnosi się do wartości, którą firma wnosi do społeczeństwa poprzez swoją działalność, na przykład poprzez tworzenie miejsc pracy czy wspieranie lokalnej gospodarki. Wartość dodana w wymiarze makro to suma wartości dodanej wygenerowanej przez wszystkie firmy w gospodarce.

 

Z ekonomii wartość dodana to koncepcja z zakresu finansów, która mierzy zysk firmy po odliczeniu wszystkich kosztów, włączając w to koszt kapitału. Jest to użyteczne narzędzie dla inwestorów i analityków do oceny wydajności finansowej firmy.

Podsumowanie

 

Wartość dodana jest kluczowym wskaźnikiem dla każdej firmy produkcyjnej, odzwierciedlającym efektywność i rentowność jej procesów. Poprzez skupienie się na eliminacji marnotrawstwa, poprawie jakości produktów, innowacji i szkoleniach pracowników, firmy mogą znacząco zwiększyć swoją wartość dodaną i poprawić swoją pozycję na rynku.

Zobacz też: SIPOC – Narzędzie do efektywnego zarządzania procesami

ODBIERZ DARMOWĄ CHECKLISTĘ PREZESA FIRMY PRODUKCYJNEJ

Zyskasz kontrolę nad swoim czasem — oszczędzisz mnóstwo czasu i ustalisz priorytety!

Zidentyfikujesz obszary do usprawnienia – 99% prezesów korzystających z checklisty już je znalazło!

Skontrolujesz wydatki i przygotujesz się do kolejnych inwestycji.

ODBIERZ CHECKLISTĘ PREZESA

Grafika

O autorze

Krzysztof Pawłowski

Krzysztof Pawłowski

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.