Cel standaryzacji pracy

 

Standaryzacja jest jednym z głównych narzędzi metodologii Lean Management (więcej na temat narzędzi Lean Management w artykule Narzędzia Lean Management oraz w naszym kursie Intro to Lean – Wprowadzenie do Lean). Pomimo niezbyt pozytywnego odbioru tego działania, które wielu ludziom może kojarzyć się przede wszystkim z kontrolowaniem czasów przez przełożonego stojącego ze stoperem i popędzającego, jest ono niezbędną częścią zarządzania firmą. Celem standaryzacji czasu pracy jest bowiem stabilizacja oraz zapewnienie danych, dzięki którym możliwe jest podejmowanie strategicznych decyzji.

 

 

Czas pracy standaryzowanej

 

Czym właściwie jest standaryzacja i jakie komponenty się na nią składają? Otóż istotnym elementem jest zbieranie wspomnianych już czasów procesów, aby w odpowiedni sposób móc przeanalizować m.in. efektywność poszczególnego procesu oraz stopień zapotrzebowania na niego. Jedną z metod przechowywania czasów pracy jest baza czasów, stworzona przykładowo w Excelu. Odpowiedni i dokładny sposób uzupełniania konkretnych informacji na temat czasów procesów, przy zaznaczeniu, że jednostką wiodącą jest czas cyklu, umożliwia wykorzystanie ich m. in. podczas analizy zapotrzebowania oraz analizy efektywności procesów. (więcej na temat normowania czasu pracy tutaj)

 

 

Analiza zapotrzebowania na procesy

 

Szczegółowy rejestr czasów pracy jest przydatny w kontekście mierzenia zapotrzebowania na dalsze stosowanie poszczególnych procesów standaryzacji pracy i jej czasu. Celem takiej analizy jest sprawdzenie, ile zasobów potrzeba do zrealizowania określonego wcześniej popytu.

 

 

Analiza efektywności

 

Analiza efektywności daje obiektywny wgląd do stopnia efektywności realizacji każdego z procesów standaryzacji oraz w przejrzysty sposób pokazuje porównanie czasów standardowych oraz realnych.

 

Efektywność procesów

 

 

 

Pracochłonność

 

Kolejnym istotnym elementem, który przyczynia się do przekroczenia progu rentowności podczas realizacji konkretnych działań w firmie, jest pracochłonność, która informuje, ile czasu poświęcane jest na tworzenie i dostarczenie wartości. Gromadzenie czasów danego procesu i prawidłowe wykorzystanie informacji źródłowych prowadzących do wyszczególnienia realnej pracochłonności jest kluczowe, aby wyeliminować błędy szacunkowe, niekiedy wynikające z niedokładnych obliczeń czasu czynności wykonywanych przez pracowników, skutkujące wyliczeniem nieodpowiedniej ceny.

 

 

Optymalizacja zbierania czasów procesów produkcyjnych

 

Z uwagi na to, że zbieranie czasów należy do pracochłonnych czynności, warto nie robić tego na własną rękę, aby móc efektywnie zarządzać poszczególnymi procesami. Od pewnego czasu korzystamy z naszej autorskiej aplikacji służącej do analizowania filmów, dzięki czemu unikamy długotrwałej i mniej produktywnej pracy w Excelu. Funkcjonalność narzędzia umożliwia zarówno odtwarzanie nagrań, jak i generowanie szczegółowych etykiet czasowych z opisem. Dzięki temu jakość wykonywania czynności jest na wyższym poziomie.

 

Aplikacja do standaryzacji czasu pracy

 

 

Podsumowanie

 

Standaryzacja czasu pracy jest bardzo ważną częścią strategicznego zarządzania firmą i nie należy jej demonizować. Dzięki sumiennemu sporządzaniu zestawienia czasów poszczególnego procesu, możliwe jest bardziej efektywne przeanalizowanie zgromadzonych informacji, czego ułatwieniem może być korzystanie z naszej aplikacji. Pozwoli to na wyeliminowanie możliwych błędów szacunku i osiągnięcie odpowiedniego poziomu rentowności.

O autorze

Anna Etgens

Anna Etgens