Scrum to ramowy model zarządzania projektami, który jest szeroko stosowany w dziedzinie rozwoju oprogramowania. Wywodzi się z metodyk zwinnych (Agile), które są zorientowane na dostarczanie wartości klientowi poprzez krótkie, iteracyjne cykle pracy.

 

Czytając ten artykuł dowiesz się:
Jak działa scrum?
Jakie są praktyczne zastosowania?
Z jaki narzędzi warto skorzystać?
Poznasz wady i zalety

Jak Działa Scrum?

Scrum opiera się na podziale projektu na krótkie, określone czasowo iteracje, zwane sprintami. Każdy sprint trwa zwykle od jednego do czterech tygodni. Właściciel produktu jest odpowiedzialny za określanie wizji produktu i zarządzanie backlogiem produktu, czyli listą zadań do wykonania. Zespół Scrum, złożony z programistów i innych specjalistów, wykonuje zadania z backlogu w ramach sprintów. Scrum Master pełni rolę lidera, który zapewnia, że zespół przestrzega zasad Scrum i usuwa wszelkie przeszkody, które mogą utrudniać postęp prac.

 

Rola Właściciela Produktu

Właściciel produktu jest głosem klienta w zespole Scrum. Jego głównym zadaniem jest określanie wymagań i priorytetów dotyczących produktu oraz tworzenie backlogu, czyli listy zadań do wykonania. Właściciel produktu powinien mieć wizję produktu oraz umiejętność efektywnego komunikowania się z zespołem Scrum, aby zapewnić dostarczanie wartości klientowi.

Rola Zespołu Scrum

Zespół Scrum składa się z profesjonalistów o różnych umiejętnościach, którzy są odpowiedzialni za realizację zadań z backlogu produktu. Ważne jest, aby zespół był samoorganizujący się i działał jako jednostka, aby osiągnąć cele sprintu. Zespoły Scrum powinny być wielofunkcyjne i elastyczne, aby efektywnie reagować na zmieniające się warunki i wymagania projektu.

 

Rola Scrum Mastera

Scrum Master pełni rolę lidera i trenera dla zespołu Scrum. Jego zadaniem jest dbanie o przestrzeganie zasad Scrum oraz usunięcie wszelkich przeszkód, które mogą utrudniać postęp prac. Scrum Master wspiera również właściciela produktu w tworzeniu i zarządzaniu backlogiem produktu oraz pomaga zespołowi w ciągłym doskonaleniu się.

Praktyczne Zastosowanie Scruma

Scrum jest najczęściej stosowany w kontekście rozwoju oprogramowania, ale może być również wykorzystywany w innych dziedzinach. Oto dwa przykłady:

 

Przykład 1: Rozwój Oprogramowania

Scrum jest szczególnie popularny w branży IT i często stosowany do tworzenia nowych funkcji lub ulepszania istniejących systemów i aplikacji. Właściciel produktu tworzy i zarządza backlogiem produktu, zespół Scrum wykonuje zadania z backlogu w ramach sprintów, a Scrum Master zapewnia, że zasady Scrum są przestrzegane. Krótkie cykle sprintów pozwalają na szybkie dostarczanie wartości klientowi, a regularne przeglądy i retrospektywy pomagają w utrzymaniu wysokiej jakości pracy.

 

Przykład 2: Zarządzanie Projektami


Scrum może być również stosowany w zarządzaniu projektami w różnych branżach. Może być szczególnie skuteczny w projektach, które wymagają elastycznego podejścia i częstych dostaw wartości. Sprinty mogą być wykorzystane do podziału projektu na krótkie etapy, a właściciel produktu definiuje cele dla każdego sprintu. Zespół pracuje razem, aby osiągnąć te cele, a Scrum Master wspiera ich w procesie.

Narzędzia Scrum

 

W praktyce Scruma istnieje wiele narzędzi, które mogą pomóc zespołom w efektywnym zarządzaniu projektem. Oto kilka popularnych narzędzi Scrum:

  • 1. Jira: Jedno z najpopularniejszych narzędzi do zarządzania projektami, umożliwiające tworzenie backlogu, śledzenie postępu zadań, zarządzanie sprintami i generowanie raportów.
  • 2. Trello: Proste i intuicyjne narzędzie kanbanowe, które umożliwia tworzenie tablicy zadań, przesuwanie ich między kolumnami i śledzenie postępu pracy.
  • 3. Azure DevOps: Kompleksowe narzędzie wspierające cały cykl życia projektu, obejmujące zarządzanie backlogiem, planowanie sprintów, monitorowanie postępu i śledzenie problemów.
  • 4. Monday.com: Platforma do zarządzania projektami, która umożliwia tworzenie zadań, śledzenie postępu, współpracę zespołową i generowanie raportów.
  • 5. Scrumwise: Narzędzie specjalizujące się w obszarze Scrum, które oferuje funkcje takie jak tworzenie backlogu, planowanie sprintów, śledzenie postępu i generowanie raportów.

Wady i Zalety Metodologii Scrum

 

Zalety Scrum

1. Elastyczność: Scrum jest elastyczną metodyką, która pozwala na dostosowanie się do zmieniających się wymagań projektu.

2. Szybkie Dostarczanie Wartości: Dzięki krótkim cyklom pracy i sprintom, Scrum umożliwia szybkie dostarczanie wartości dla klienta.

3. Wysoka Jakość: Regularne przeglądy i retrospektywy w Scrum pomagają w utrzymaniu wysokiej jakości pracy.

 

Wady Scrum


1. Złożoność: Scrum może być trudny do zrozumienia i zastosowania dla niektórych zespołów, zwłaszcza na początku.

2. Potrzeba Zaangażowania: Efektywne stosowanie Scruma wymaga pełnego zaangażowania wszystkich członków zespołu.

3. Ryzyko Przerostu Formy nad Treścią: Istnieje ryzyko, że zespoły skupią się zbytnio na przestrzeganiu procedur Scrum kosztem wykonania rzeczywistej pracy.

POBIERZ KARTY PRACY — STRATEGIA NA A4!

  • Pytania opracowane przez specjalistów
  • Przykłady odpowiedzi z innych firm
  • Pierwszy krok do rozpoczęcia świadomych działań w budowaniu strategii

Kliknij i pobieram karty pracy!

Strategia

Podsumowanie

Scrum jest potężnym narzędziem zarządzania projektami, które promuje elastyczność, współpracę i ciągłe doskonalenie. Choć może być trudny do opanowania na początku, to efektywne stosowanie Scruma może znacznie poprawić efektywność i produktywność zespołów. Dzięki Scrumowi, organizacje są lepiej przygotowane do radzenia sobie ze zmiennymi warunkami rynkowymi i oczekiwaniami klientów.

O autorze

Krzysztof Pawłowski

Krzysztof Pawłowski

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.