Optymalizacja łańcucha dostaw poprzez usprawnienie logistyki i zastosowanie Lean Management, z pewnością nie należy do najprostszych zadań, jednak przynosi ogromne korzyści dla firmy, która decyduje się na optymalizację. Obecnie, przedsiębiorstwa konkurują ze sobą nie tylko w sferze jakości, dostawy zamówień, realizacji zamówień czy ceny, ale również w obszarze sprawnie działającego łańcucha dostaw.

 

Łańcuch dostaw – optymalizacja

 

Przed przystąpieniem do działań optymalizacyjnych łańcuch dostaw, warto zastosować benchmarking, czyli porównanie działań własnej firmy z najlepszymi w tej dziedzinie. Najlepszym sposobem na identyfikację tych firm jest zaglądnięcie na stronę Gartner.com, na której znajdziecie najnowszy ranking Gartner Supply Chain Top 25.

 

supply chain

 

Sprawne funkcjonowanie łańcucha dostaw wpływa na wewnętrzne działania każdego przedsiębiorstwa, jego sposób zarządzania oraz relacje z dostawcami i klientami. Zależność między wieloma funkcjami w organizacji dobrze obrazuje poniższy obrazek:

 

optymalizacja supply chain

 

Usprawnienie łańcucha dostaw osiągamy poprzez optymalizację i standaryzację procesów przede wszystkim w następujących obszarach:

  • prognozowanie popytu,
  • zaopatrzenie w surowce i materiały do produktów,
  • planowanie produkcji produktów w celu poprawy wydajności,
  • planowanie i eliminowanie nadmiernych zapasów,
  • logistyka i czas realizacji

 

 

Optymalizacja łańcucha dostaw i zastosowanie metodologii Lean Management

 

Skuteczna transformacja logistyki powinna odbyć  się w następujących obszarach: kultura organizacji, operacje logistyczne , nowoczesne technologie. Poniżej opisujemy przykłady działań, które można podjąć w każdym z tych obszarów:

 

Kultura organizacji

– budowanie partnerskiej współpracy z pracownikami czy dostawcami (zadowolenie klientów),

– wdrożona kultura ciągłego doskonalenia, rozwiązania problemów i optymalizacji (link do artykułu Kaizen – ciągłe doskonalenie)

– skupienie działań na takich filarach jak koncepcja wartości, mapowanie strumienia wartości i eliminacja marnotrawstwa (VSM, muda),

-wychwytywanie na bieżąco wszelkich czynników, które mogą zaburzyć dalsze etapy procesu zarządzania łańcuchem dostaw (dla łańcucha dostaw to na przykład terminowa dostawa lub prawidłowa pierwotna kompletacja przesyłki),

– prawidłowe zrozumienie roli klientów wewnętrznych (postrzeganie działań nie tylko przez potrzeby własne, ale również przez potrzeby i pracę osób / procesów występujących w całym łańcuchu).

 

Operacje logistyczne

-regularnie sporządzany, a następnie wdrażany krótko- i średnioterminowy plan operacyjny optymalizacji, komunikowany wewnątrz pozostałych funkcji przedsiębiorstwa i w odpowiednim zakresie do dostawców,

-równomierność obciążenia pracą i ilością operacji (heijunka),

-wyznaczenie i mierzenie KPI oraz regularne omawianie KPI z dostawcami,

-stosowanie dostaw just in time i obniżanie zapasów rozumianych jako materiały i surowce do produkcji oraz produkt finalny dla klienta.

 

Nowoczesne technologie

– mniej lub bardziej zaawansowaną automatykę magazynową, która pozytywnie wpłynie na standaryzację procesów, jak np. radio shuttle lub regały grawitacyjne,

– rozwiązania informatyczne typu RFID i WMS,

– naczepy o zwiększonej ładowności dla ładunków paletowych o dużym ciężarze pojedynczych palet.

 

Pierwsze efekty wprowadzonych zmian zarządzania łańcuchem dostaw można dostrzec stosując pojedyncze działanie spośród wyżej opisanych. Jednak najefektywniejsze będzie wdrożenie systemowe Lean Management (więcej informacji o tej koncepcji znajdziesz w kursie Intro to Lean – Wprowadzenie do Lean), które będzie dopasowane do konkretnego przedsiębiorstwa.

 

O autorze

Anna Etgens

Anna Etgens