5S jest to system składający się z prostych technik i metod mających na celu ustanowienie i utrzymanie wysokiej jakości stanowisk pracy. Wprowadza ład również w przestrzeń wspólną, z której korzystają wszyscy pracownicy. Zwraca uwagę na ograniczenie marnotrawstw w czasie pracy oraz na poprawę bezpieczeństwa i wygody pracy. Pochodzi z Japonii i jest fundamentem „Domu Toyoty” obok standaryzacji, zarządzania wizualnego oraz eliminacji strat. Nazwa pochodzi od japońskich słów:

 

 1.  SEIRI – Selekcja inaczej Segregacja lub Sortowanie

 2.  SEITON – Systematyka

 3.  SEISO – Sprzątanie

 4.  SEIKETSU – Standaryzacja

 5.  SHITSUKE – Samodyscyplina

 

Wprowadzenie do metody 5s - koło 5s

 

 

Jakie korzyści przynosi wykorzystanie metody 5S?

Wspomniana wysoka jakość przestrzeni roboczej, wynikająca z metody 5s przejawia się m.in. w:

 • Właściwej organizacji miejsca pracy,
 • Stałym porządku i systematyce,
 • Bezpieczeństwie na miejscu pracy,
 • Wysokiej kulturze organizacyjnej,
 • Stabilności i powtarzalności procesów,
 • Ergonomii miejsca pracy,
 • Przyjaznym otoczeniu,
 • Dostosowaniu stanowisk pracy do wykonywanych na nich czynnościach,
 • Ograniczeniu zużycia narzędzi i materiałów,
 • Wzroście zadowolenia z pracy,

Metoda 5S kierowana jest do maksymalnego wykorzystania powierzchni oraz utrzymania porządku na hali produkcyjnej oraz na magazynie. W dużej mierze polega to na ułożeniu narzędzi i komponentów w najbardziej odpowiedni sposób oraz stworzeniu w pracownikach nawyku, aby utrzymywali ten stan. Prześledźmy w skrócie poszczególne kroki metody.

 

 • Pierwszy krok to sortowanie, polega na usunięciu ze stanowiska pracy wszystkiego, co zbędne do pracy w danym momencie.

 • Drugi krok to systematyka, która bazuje na oznakowaniu wyposażenia i umieszczeniu go w wyznaczonych i oznakowanych miejscach.

 • Trzeci etap to sprzątanie. Sprowadza się do porządkowania stanowiska pracy oraz organizacji środków czystości, by był zawsze dostępne dla pracowników.

 • Czwarty krok to standaryzacja. Na tym etapie określa się standardy rozmieszczenia wyposażenia na stanowisku oraz standardy sprzątania danego obszaru.

 • Piąty krok to samodyscyplina, jest najtrudniejszy, ponieważ polega na wyrobieniu przez pracowników nawyku przestrzegania pierwszych czterech kroków.

 

5S to nie jedynie sprzątanie!

System 5S jest często utożsamiany z samym sprzątaniem, przez co jego znaczenie bywa lekceważone. Nie zawsze pozostałe zalety są tak oczywiste i jasne dla wszystkich. Ten etap nakierowany jest na wyczyszczenie hali produkcyjnej, uwzględniając wszystkie narzędzia oraz maszyny. Pomaga to w szybszej identyfikacji awarii i nieprawidłowości w użytkowanym sprzęcie. Jest to podstawą dla dobrze działającego programu TPM (ang. Total Productive Maintenance), służącego zapewnieniu maksymalnej efektywności urządzeń.

Dlaczego warto zatem działać w zgodzie z metodą 5S?

2. O metodzie 5S

Wdrożenie tego podejścia oznacza dla nas i naszych pracowników mniej szukania, mniej przestawiania przedmiotów z miejsca na miejsce. Zapewnia większe bezpieczeństwo oraz wpływa na wzrost morale pracowników. Oznacza również wzmożoną kontrolę wizualną. To wszystko pozwala na prace z większą wydajnością oraz na szybszą realizację zleceń. Znacznie poprawia jakość pracy oraz jakość produkowanego asortymentu. Wypadkową jest poprawa wizerunku firmy oraz mniejsza ilość wypadków.

 

Do głównych korzyści płynących z metody 5S, zaliczamy:

 • usprawnienie organizacji pracy,
 • dostępność i widoczność wszystkich narzędzi,
 • stały porządek i systematyka,
 • bezpieczeństwo na miejscu pracy,
 • wzrost zadowolenia,
 • wysoka kultura organizacyjna,
 • dostosowanie stanowiska pracy do wykonywanych czynności,
 • stabilność procesów,
 • ergonomia miejsca pracy,
 • przyjazne otoczenie,
 • i wiele innych…
3. O metodzie 5S

Poza ogólnymi korzyściami dla firmy płynącymi z organizacji systemu produkcyjnego w oparciu o metodę 5S, możemy wyróżnić korzyści dla pracowników usprawniających swoje stanowisko pracy.

 

Należą do nich:

 • tworzenie własnego miejsca pracy na podstawie swoich doświadczeń,
 • wybór najlepszego sposobu wykonywania pracy,
 • przyjemność przychodzenia do pracy,
 • większa satysfakcja z pracy,
 • usunięcie przeszkód i niepotrzebnych frustracji w pracy,
 • oszczędzenie wysiłku,
 • zobrazowanie możliwości ciągłego doskonalenia,
 • ułatwienie komunikacji ze współpracownikami i przełożonymi,
 • wzrost wiedzy i zaangażowania,
 • standaryzacja oparta na doświadczeniu,
 • ułożenie pod ręką niezbędnych narzędzi,
 • przyjazne stanowisko pracy.

Po przeczytaniu tego artykuły nikt nie powinien mieć już wątpliwości co to tego, że 5S nie polega jedynie na sprzątaniu, a jest on procesem organizacji zakładu i stanowiska pracy, który przynosi masę korzyści zarówno pracownikom, jak i procesom zachodzącym w firmie.

 
 

Kurs online Jak wdrożyć i utrzymać 5S na produkcji oraz zarządzanie wizualne

O autorze

Daria Pietrzyk

Daria Pietrzyk