Metoda 5S służy maksymalizacji wykorzystania powierzchni oraz utrzymania porządku zarówno na hali produkcyjnej, jak i w magazynie. Ważne jest również odpowiednie rozplanowanie dróg transportowych na hali produkcyjnej. (więcej na ten temat w artykule – Drogi transportowe na hali produkcyjnej) Przede wszystkim polega to na odpowiednim ułożeniu narzędzi oraz wyrobienia takiego nawyku w pracownikach, by starali się utrzymać pierwotny stan.

 

Metoda 5S - krok po kroku

Potrzebujesz formularza audytu 5S?

Pobierz szablon w formacie Excel do edycji!

Po zapisie do newslettera otrzymasz dostęp do pełnej wersji pliku. Pamiętaj, aby potwierdzić zapis, to konieczny krok.

   

  5S – wdrażać czy nie?

  Wdrożenie 5S jako jednej z metod koncepcji Lean Management zapewnia: mniej szukania, mniej przestawiania przedmiotów z miejsca na miejsce, większe bezpieczeństwo, wyższe morale pracowników, wzmożoną kontrolę wizualną. System 5S pozwala na zwiększenie wydajności, poprawę jakości i szybszą realizację zleceń. Zasada 5S stanowi fundament Lean Management. (Więcej na temat zasad, na których opiera się Lean Management w artykule Zasady Lean i w naszym kursie Intro to Lean – Wprowadzenie do Lean)

  W organizacji, w której 5S nie zostało wdrożone, częściej mogą występować wadliwe produkty, opóźnienia w realizacji zamówień czy niska wydajność maszyn i pracowników. Bez metody 5S, w firmie można zaobserwować zwiększenie marnotrawstwa – nadmierne zapasy oraz dodatkowe koszty związane ze składowaniem i transportem, pomieszanie przedmiotów potrzebnych z niepotrzebnymi na stanowisku pracy, zastawione trasy transportowe i pola odkładcze i wiele innych.

   

  Jak przygotować się do wdrożenia 5S?

   

  Najpierw warto uświadomić pracowników, czym jest metoda 5S i jakie korzyści z niej płyną. Następnie warto skłonić ich do zastanowienia się nad tym, jak mogą poprawić funkcjonalność swojego miejsca pracy. Gdyż celem 5S jest to, aby utrzymanie porządku na stanowisku pracy stało się standardem.

  W kolejnym kroku należy przeanalizować obecny stan hali produkcyjnej i określić, co wymaga poprawy. Warto zrobić kilka zdjęć hali oraz miejsc pracy przed i po wprowadzonych zmianach, gdyż będzie to miało motywujący wpływ na osoby pracujące i zwiększy ich zaangażowanie. Zdjęcia po wysprzątaniu hali są idealnym wzorem utrzymywania porządku.

   

  Wdrożenie metody 5S – krok po kroku

   

  1S – Selekcja/Sortowanie

  Polega na usuwaniu ze stanowiska pracy niepotrzebnych rzeczy. Często trudno odróżnić rzeczy potrzebne od tych zbędnych. Rzeczy niepotrzebne idą prosto do kosza. Nie należy niczego wyrzucać pochopnie, ale jeżeli mamy pewność, że dany przedmiot jest niepotrzebny to nie należy naklejać na nim czerwonej kartki. Rzeczy „możliwe że potrzebne” kwalifikują się do kampanii czerwonych kartek. Rzeczy potrzebne należy poukładać w ściśle określonych miejscach, czyli przejść do 5S.

  czerwone kartki - 5S

  2S – Systematyka

  Określenie optymalnych miejsc dla wszystkich rzeczy na hali produkcyjnej w odpowiedniej ilości, tam gdzie są potrzebne. Dzięki systematyce możemy przypisać wszystkim narzędziom odpowiednie „adresy”. Miejsca przypisywane są w najbardziej ergonomiczny sposób z uwzględnieniem częstotliwości stosowania.

   

  3S – Sprzątanie

  Sprzątanie stanowiska pracy to bardzo istotny etap wdrażania 5S do organizacji. Podczas tego etapu czyści się wszystkie narzędzia oraz maszyny znajdujące się na hali. Celem jest zapewnienie czystości w zakładzie, gdzie wszyscy będą chętnie pracować. Natomiast narzędzia i maszyny będą w najlepszym stanie, aby były gotowe do użycia w każdej chwili. Dzięki temu, można wykryć wszelkie nieprawidłowości z funkcjonowaniem maszyn oraz instalacji. To bardzo sprzyja wdrożeniu innych narzędzi Lean.

   

  4S – Standaryzacja

  Ustalenie i wdrożenie odpowiednich standardów i procedur w celu utrzymania wcześniejszych 3S na stanowiskach pracy. W tym właśnie czasie zwraca się praca oddana we wcześniejszych krokach. Dzięki temu można standaryzować wszystkie procedury oraz miejsca przypisywane wszystkim przedmiotom.

   

  5S – Samodyscyplina i Samodoskonalenie

  To ostatni i zarazem najważniejszy krok. Samodyscyplina a na celu stworzenie u pracowników nawyku dbania o stanowisko pracy, dlatego tak ważne jest by propagować u nich system 5S oraz korzyści z niego płynące. Można to osiągnąć poprzez szkolenia przedstawiające zalety czystości na stanowisku pracy. Dobrym sposobem na promowanie 5S w organizacji jest premiowanie za spełnianie standardów i pracowanie nad ich ulepszeniem.

  koszyści z metody 5S

  O autorze

  Anna Etgens

  Anna Etgens