Czym jest layout?

 

 

Częstym problemem zakładu produkcyjnego jest brak miejsca na hali produkcyjnej. Przed podjęciem decyzji warto przeanalizować, czy można przeorganizować miejsce pracy w sposób efektywny, bez konieczności znalezienia nowej, większej przestrzeni.

 

Metodą zgodną z zasadami lean manufacturing, którą stosuje się do takiej reorganizacji przestrzeni produkcyjnej nazywamy Layoutem. Jest to widok z lotu ptaka na całe pomieszczenie lub jego newralgiczną część ze wszystkimi zaznaczonymi na nim elementami. Layout na produkcji wyszczególnia takie elementy jak maszyny i stanowiska robocze.

Layout maszyn – od czego zacząć

 

 

Na początku należy przyjrzeć się stanowi obecnemu hali produkcyjnej w celu naniesienia na layout przepływu materiałów wyrobów, który ułatwi znalezienie słabych punktów ustawienia maszyn (tzw. diagram spaghetti). W przypadku, gdy maszyny, które po sobie następują w przepływie materiału umiejscowione są w dwóch różnych krańcach pomieszczenia, wydłużony zostaje czas wykonywania danego produktu, a także zwiększa się koszt transportu (musimy niepotrzebnie wykorzystywać energię elektryczną lub paliwo wózka widłowego, aby przetransportował materiał z punktu A do punktu B).

 

Po przeanalizowaniu poprawnie utworzonego layoutu można znacznie szybciej zauważyć błędy w ustawieniu, przyjrzeć się warunkom pracy i przepływowi ludzi, a także wyodrębnić ograniczenia, które uniemożliwiają przeniesienie oprzyrządowania, np. jego gabaryty.

 

Na tej podstawie należy wyliczyć koszty wykorzystania powierzchni oraz zmiany ustawienia maszyn. Dodatkowo warto stworzyć listę problemów, które są obecnie spowodowane aktualną aranżacją hali.

 

Diagram spaghetti

 

Prawidłowe ustawienie maszyn – layout przepływu procesów produkcyjnych

 

 

Ustawienie maszyn (layout) zgodnie z metodologią lean manufacturing szczególnie wywiera nacisk na organizację produkcji w liniach montażowych lub komórkach przedmiotowych.

Organizacja przepływu materiałów w liniach obróbczych jest ściśle skorelowana z przypisaniem maszyn do produktu, co może generować koszty związane z zakupem nowych przyrządów, jednak niesie za sobą wiele korzyści, tj.:

 

·       krótszy czas realizacji zlecenia,

 

·       transport elementów z jednej maszyny na drugą,

 

·       niższe nakłady transportu,

 

·       mniejszy poziom zapasów międzyoperacyjnych.

 

Jeżeli chodzi o produkcję w komórkach przedmiotowych, polega ona na podziale ustawienia maszyn (layoutu) na grupy ze względu na podobieństwo technologiczne, czego efektem może być zmniejszenie liczby linii montażowych.

Podsumowanie

 

 

Stworzenie nowego layoutu nie należy do łatwych i krótkotrwałych zadań, jednak generuje on długoterminowe efekty. Pomimo wielu zalet, przeorganizowanie hali produkcyjnej może wiązać się z wieloma ustępstwami i nowymi zasadami, co na początku może rodzić problemy w środowisku pracowników. Aby uniknąć wiele niepowodzeń, należy utworzyć wizualizację i harmonogram zmian, co wpłynie na zwiększenie jakości nowego planu organizacji zakładu produkcyjnego.

 

Więcej informacji o metodzie Layout znajdziesz w naszym kursie – Layout.

O autorze

Anna Etgens

Anna Etgens