Właśnie dzięki tej filozofii Toyota i jej system produkcyjny osiągnęła tak spektakularny sukces. Metoda Kaizen nadaje sens usprawnieniom całego przedsiębiorstwa i motywuje do nieustannych zmian na lepsze. Zmiana w filozofii Kaizen nie musi być duża – metoda małych kroków zachęca do stopniowego wprowadzania zmian w pracy przez pracowników. Czasami wystarczą drobne pomysły, by z czasem osiągnąć duże efekty.

Celem Kaizen jest zainspirowanie pracowników do ciągłego doskonalenia. Można to osiągnąć poprzez uświadamianie ich podczas szkoleń i warsztatów z metody Kaizen w przedsiębiorstwie.

 

kaizen ciągłe doskonalenie

 

 

Główne koncepcje Kaizen:

 

– Utrzymaj i doskonal standardy zarządzania – korzystaj z opracowanych standardów i przeznacz czas na ich doskonalenie. Standardy są kluczem do wprowadzenia usprawnień i podstawą do doskonalenia procesów pracy.

– Myśl procesowo – doskonal istniejące procesy w celu poprawy wyników firmy. Najważniejszy jest sposób osiągnięcia wyniku, a nie sam wynik.

– Działaj zgodnie z cyklem PDCA – który wspiera w podążaniu właściwą drogą do wyznaczonego celu. Więcej na temat PDCA, zwanego też cyklem Deminga, przeczytasz tutaj: <klik>

– Zapewniaj odpowiednią jakość – na pierwszym miejscu stawiaj jakość. Jeżeli nie będzie ona na dobrym poziomie, to klienta nie skuszą nawet promocyjne ceny czy skrócenie czasu realizacji.

– Opieraj się na danych – zrozumienie problemu jest bardzo istotne dla poprawnego rozwiązania, dlatego koniecznie zbieraj dane i je analizuj. Kaizen potrzebuje konkretnego sformułowania problemu i konkretnych rozwiązań.

– Kolejne procesy to twoi klienci – to szczególnie istotna informacja dla pracowników; muszą zrozumieć, że kolejny proces jest równie ważnym klientem, co klient końcowy, który kupuje produkt. W Lean Management (więcej na temat lean management tutaj <klik>)pojęcie kreowania wartości dodanej dla klienta to fundamentalna zasada. Filozofia Kaizen wspiera dążenie do jak najbardziej efektywnego dostarczania wartości dla klienta, według filozofii lean.

 

Szkolenie wstępne Kaizen

 

Najważniejsze, by wytłumaczyć pracownikom, na czym polega filozofia Kaizen. Ważne, by pokazać jej cel i nauczyć jak istotną rolę w firmie odgrywają zmiany i usprawnianie. Podczas etapów szkoleń dąży się do tego, aby pracownicy nauczyli się określać czym jest wartość w procesie produkcyjnym, co tak naprawdę liczy się dla klienta. Warto na początku poświęcić więcej czasu pracownikom, aby upewnić się, czy dobrze rozumieją zasady kaizen w praktyce.

 

Warsztaty Kaizen

 

Po przeprowadzonym szkoleniu, należy utworzyć drużyny, które będą pomagały w ulepszeniu konkretnych części organizacji. Jest to sposób, aby pracownicy zaangażowali się w cele polegające na poprawie swojej pracy. Ważne jest to, aby mogli sami realizować swoje pomysły. Prowadzi to do większej skuteczności ich realizowania i stosowania. Wszyscy powinni popierać cykliczne odbywanie się warsztatów, aby stały się częścią kultury organizacji.

 

Więcej informacji o metodzie Kaizen znajdziesz w naszym kursie Kaizen – ciągłe doskonalenie.

 

kaizen ciągłe doskonalenie

O autorze

Anna Etgens

Anna Etgens