W świecie produkcji, gdzie jakość i precyzja są kluczowe, analiza systemów pomiarowych (MSA) odgrywa niezwykle ważną rolę. Zrozumienie i właściwe zastosowanie MSA może przynieść znaczące korzyści dla Twojego procesu produkcyjnego.

 

Czym jest Analiza Systemów Pomiarowych (MSA)?

Analiza Systemów Pomiarowych (MSA) to statystyczna metoda oceny i doskonalenia systemów pomiarowych. Stanowi ona nieodłączną część narzędzi Sześciu Sigma i innych systemów zarządzania jakością, których celem jest eliminacja błędów i poprawa jakości.

Jak przeprowadzić Analizę Systemów Pomiarowych?

Przeprowadzenie Analizy Systemów Pomiarowych (MSA – Measurement System Analysis) jest ważnym krokiem w zapewnieniu dokładności i niezawodności pomiarów w procesach produkcyjnych. Oto kilka kroków, które można podjąć w celu przeprowadzenia MSA:

 

1. Zrozumienie procesu pomiarowego: Pierwszym krokiem jest dokładne zrozumienie procesu, w ramach którego dokonywane są pomiary. Należy zbadać, jakie są wymagania dotyczące pomiarów, jakie narzędzia i metody pomiarowe są wykorzystywane oraz jakie są oczekiwane rezultaty pomiarów.

 

2. Identyfikacja kluczowych elementów systemu pomiarowego: Następnie należy zidentyfikować kluczowe elementy systemu pomiarowego, które mają wpływ na dokładność i powtarzalność pomiarów. Mogą to być takie czynniki jak przyrządy pomiarowe, operatorzy, procedury pomiarowe, warunki środowiskowe itp.

 

3. Wybór metody analizy: Istnieje kilka różnych metod analizy systemów pomiarowych, takich jak analiza wskaźników dokładności (Gage R&R – Gauge Repeatability and Reproducibility), analiza powtarzalności (Gage Repeatability), analiza jednolitości (Gage Linearity), analiza stabilności itp. Należy wybrać odpowiednią metodę lub kombinację metod, które najlepiej odzwierciedlają charakterystykę systemu pomiarowego.

 

4. Przeprowadzenie pomiarów: Następnie należy przeprowadzić serię pomiarów, wykorzystując wybrane metody. W przypadku analizy wskaźników dokładności (Gage R&R), zazwyczaj wymaga się powtórzenia pomiarów przez różnych operatorów na tych samych próbkach. Ważne jest, aby zapewnić reprezentatywne próbki i powtarzalne warunki pomiarowe.

 

5. Analiza i interpretacja wyników: Po przeprowadzeniu pomiarów można przejść do analizy i interpretacji wyników. W przypadku analizy wskaźników dokładności (Gage R&R) ważne jest ocenienie wkładu różnych źródeł zmienności, takich jak powtarzalność (repeatability) i reprodukowalność (reproducibility). Na podstawie wyników można ocenić, czy system pomiarowy jest wystarczająco dokładny i niezawodny do spełnienia wymagań procesu.

 

6. Podejmowanie działań korygujących: Jeśli wyniki analizy systemu pomiarowego wskazują na problemy z dokładnością lub powtarzalnością, należy podjąć odpowiednie działania korygujące. Może to obejmować kalibrację przyrządów pomiarowych, szkolenie operatorów, dostosowanie procedur pomiarowych lub wprowadzenie innych ulepszeń.

 

Ważne jest regularne przeprowadzanie Analizy Systemów Pomiarowych, aby monitorować i utrzymywać wysoką jakość pomiarów w procesach produkcyjnych.

Przykłady zastosowania MSA

 

Przypadek 1: Przemysł elektroniczny

W przemyśle elektronicznym, gdzie dokładność i niezawodność są ważne, MSA może być zastosowana do analizy systemów pomiarowych używanych do oceny parametrów elektrycznych takich jak rezystancja, napięcie czy częstotliwość.

 

Przypadek 2: Przemysł spożywczy

W produkcji spożywczej, gdzie bezpieczeństwo żywności i zgodność z regulacjami są kluczowe, MSA może być stosowana do analizy systemów pomiarowych wykorzystywanych do monitorowania parametrów jakościowych, takich jak zawartość składników odżywczych, pH lub wilgotność produktów spożywczych.

 

Przypadek 3: Przemysł chemiczny

W przemyśle chemicznym, gdzie precyzja i dokładność mają duże znaczenie, MSA może być używana do analizy systemów pomiarowych stosowanych do monitorowania procesów chemicznych, takich jak pomiary ilości i stężenia substancji chemicznych w procesie produkcyjnym.

 

Wskaźniki Cg i Cgk w MSA

 

Wskaźniki Cg i Cgk są kluczowymi wskaźnikami wykorzystywanymi w Analizie Systemów Pomiarowych (MSA) do oceny zdolności systemu pomiarowego. Są one szczególnie istotne w ocenie powtarzalności i odtwarzalności pomiarów.

 

Cg – Wskaźnik zdolności maszyny pomiarowej

Wskaźnik Cg, nazywany również wskaźnikiem zdolności maszyny pomiarowej, służy do oceny, czy proces pomiarowy jest zdolny do dokonywania pomiarów w określonym zakresie tolerancji. Wskaźnik Cg jest obliczany jako stosunek zakresu tolerancji do 6-krotności standardowego odchylenia pomiarów. Wartość Cg powyżej 1,33 jest zazwyczaj uważana za akceptowalną.

 

Cgk – Wskaźnik zdolności procesu pomiarowego

Wskaźnik Cgk, zwany również wskaźnikiem zdolności procesu pomiarowego, służy do oceny, jak dobrze proces pomiarowy jest wycentrowany w stosunku do środkowego punktu zakresu tolerancji. Wskaźnik Cgk jest obliczany na podstawie odchylenia średniej wartości pomiarów od środkowego punktu zakresu tolerancji. Podobnie jak w przypadku wskaźnika Cg, wartość Cgk powyżej 1,33 jest zazwyczaj uważana za akceptowalną.

 

 

Wskaźniki Cg i Cgk są niezwykle pomocne przy ocenie zdolności systemów pomiarowych. Poprzez ich stosowanie firmy mogą efektywniej kontrolować i doskonalić swoje procesy pomiarowe, co przekłada się na lepszą jakość produktów i usług. Pamiętaj, że kluczem do skutecznego wykorzystania tych wskaźników jest regularna analiza systemów pomiarowych (MSA).

Podsumowanie

 

Analiza Systemów Pomiarowych (MSA) jest niezastąpionym narzędziem w każdym procesie produkcyjnym, gdzie precyzja i jakość odgrywają kluczową rolę. Poprzez ocenę i doskonalenie systemów pomiarowych, MSA pomaga firmom produkcyjnym dostarczać produkty o najwyższej jakości, jednocześnie redukując koszty i doskonaląc zdolności procesu.

Przygotuj histogram za pomocą .Excel

 

 

Pobierz Histogram w .excelu od Lean Action Plan!

O autorze

Krzysztof Pawłowski

Krzysztof Pawłowski

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.