Nawet najlepsze procesy produkcyjne mogą napotkać na problemy. Jak szybko zidentyfikujemy i rozwiążemy te problemy, w dużej mierze zależy od narzędzi, którymi się posługujemy. W dzisiejszym świecie produkcji, metodyki zarządzania jakością, takie jak 5 Why i 5W2H, stają się nieodzownym elementem procesu rozwiązywania problemów.

 

Co to jest 5 Why?

5 Why, czyli “5 dlaczego”, to technika używana w procesie rozwiązywania problemów, której celem jest identyfikacja przyczyn podstawowych problemu poprzez zadawanie pytań “Dlaczego?”. Pierwsze pytanie “Dlaczego?” jest zadawane w odpowiedzi na konkretny problem. Następne pytania “Dlaczego?” są zadawane jako odpowiedzi na poprzednie pytania, aż zostanie osiągnięta przyczyna podstawowa problemu.

Co to jest 5W2H?

5W2H to kolejne narzędzie służące do analizy przyczynowej, które pomaga w definicji problemu i w wypracowaniu planu działania. Skrót 5W2H pochodzi od angielskich słów Who, What, Where, When, Why, How i How Much, które opisują siedem kluczowych aspektów problemu do analizy.

 

Jak używać 5 Why i 5W2H w produkcji?

toyota
Narzędzia te są wyjątkowo przydatne w środowisku produkcyjnym, gdzie problem może wynikać z wielu różnych czynników, takich jak błędy operatora, awarie maszyn czy problemy z materiałami. Stosowanie tych technik pomaga w szybkim zidentyfikowaniu źródeł problemów oraz w efektywnym i celowym podejmowaniu działań korygujących.

Użycie 5 Why i 5W2H dla poprawy jakości

Te techniki można skutecznie zastosować do rozwiązywania problemów z jakością produktu. Na przykład, jeżeli stwierdzono, że produkty są wadliwe, można zastosować 5 Why, aby dowiedzieć się, dlaczego te wady występują. Następnie, można zastosować 5W2H, aby dokładniej zrozumieć problem i opracować plan działania, który pomoże zapobiec powstawaniu wad w przyszłości.

 

Użycie 5 Why i 5W2H do poprawy efektywności

Oprócz rozwiązywania problemów z jakością te techniki mogą być również stosowane do identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa w procesach produkcyjnych, co przyczynia się do poprawy efektywności. Na przykład, jeżeli proces jest niewystarczająco efektywny, można zastosować 5 Why, aby zrozumieć przyczyny tej niewydajności. Następnie, 5W2H można użyć do zidentyfikowania konkretnych działań, które mogą pomóc poprawić efektywność procesu.

 

Użycie 5 Why i 5W2H do poprawy bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo jest kluczowym aspektem w każdym środowisku produkcyjnym. 5 Why i 5W2H mogą być stosowane do identyfikacji przyczyn wypadków lub incydentów bezpieczeństwa i wypracowania skutecznych rozwiązań, które pomogą zapobiegać im w przyszłości.

Przykłady zastosowania 5 Why i 5W2H

toyota

Przykład 1: Rozwiązanie problemu jakości w firmie X

Firma X, producent komponentów motoryzacyjnych, miała problem z wadliwymi częściami. Po zastosowaniu techniki 5 Why, zidentyfikowano, że przyczyną problemu jest niewłaściwe ustawienie maszyny. Dzięki zastosowaniu 5W2H, opracowano i wdrożono plan działania, który obejmował zmianę ustawień maszyny, przeszkolenie operatorów i regularne kontrole jakości.

 

 

Przykład 2: Poprawa efektywności w firmie Y

Firma Y, producent elektroniki, stwierdziła, że jeden z jej procesów produkcyjnych jest niewystarczająco efektywny i zajmuje zbyt dużo czasu. Zastosowano technikę 5W2H, aby zrozumieć problem i wypracować plan działania. Analiza 5W2H pomogła zidentyfikować kluczowe problemy (kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego) oraz wypracować skuteczne rozwiązania (jak, ile).

Jak stosować metody 5 Why i 5W2H: narzędzia i techniki

 

Stosowanie metod 5 Why i 5W2H wymaga zastosowania pewnych narzędzi i technik, które ułatwią proces i zwiększą jego efektywność. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych zasobów, które mogą być przydatne w tych procesach.

 

Zacznijmy od 5 Why. Najważniejszym narzędziem do zastosowania tej techniki jest zdolność do zadawania dobrze sformułowanych pytań. Pytania muszą być bezpośrednio skierowane do problemu, precyzyjne i proste. Podczas procesu używaj notatek lub programów do tworzenia diagramów, takich jak Visio, dla jasności i struktury. Diagram Ishikawy, znany również jako diagram rybny lub przyczynowo-skutkowy, może być szczególnie przydatny w graficznym przedstawieniu przyczyn problemu.

 

Jeśli chodzi o metodę 5W2H, narzędziem pomocnym w jej zastosowaniu jest arkusz kontrolny. Arkusz ten może zawierać siedem kolumn (Who, What, Where, When, Why, How, How Much), do których wpisujesz odpowiedzi na pytania związane z problemem. Istotne jest, aby pytania były konkretnie i precyzyjnie sformułowane, a odpowiedzi — szczegółowe. Mogą pomóc w tym narzędzia do zarządzania projektami, takie jak Asana czy Trello, które pozwalają na organizację informacji, zadań i harmonogramów.

 

Pamiętaj, że obie te metody, choć skuteczne, wymagają zaangażowania zespołu. Aktywne uczestnictwo, otwarte komunikowanie i chęć do nauki i adaptacji są niezbędne do skutecznego znalezienia przyczyny źródłowej, identyfikowania, analizy i rozwiązywania problemów.

8. Podsumowanie

toyota
5 Why i 5W2H to potężne narzędzia, które mogą znacząco przyczynić się do poprawy jakości, efektywności i bezpieczeństwa w firmach produkcyjnych. Przez zastosowanie tych technik, firmy są w stanie szybko znaleźć przyczyny występujących problemów i zdefiniowane problemy rozwiązywać, co przekłada się na lepszą wydajność, wyższą jakość produktów i zadowolenie klientów. Niezależnie od wielkości czy branży, każda firma produkcyjna może skorzystać z implementacji tych narzędzi w swoich procesach zarządzania jakością.

ODBIERZ DARMOWĄ CHECKLISTĘ PREZESA FIRMY PRODUKCYJNEJ

Zyskasz kontrolę nad swoim czasem — oszczędzisz mnóstwo czasu i ustalisz priorytety!

Zidentyfikujesz obszary do usprawnienia – 99% prezesów korzystających z checklisty już je znalazło!

Skontrolujesz wydatki i przygotujesz się do kolejnych inwestycji.

ODBIERZ CHECKLISTĘ PREZESA

Grafika

O autorze

Krzysztof Pawłowski

Krzysztof Pawłowski

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.