Dodatkowe wytyczne dla audytorów wg ISO 19011

(1 ocen)
Zobacz wszystkie opinie

O kursie

Audytorzy muszą rozumieć, że audytowanie systemów zarządzania jest audytowaniem procesów organizacji i ich wzajemnych zależności w odniesieniu do jednej lub więcej norm systemu zarządzania. Automotive Process Approach (APA), czyli Motoryzacyjne Podejście Procesowe wprost pokazuje, że spójne i przewidywane wyniki  są osiągane skuteczniej i efektywniej kiedy działania są rozumienie i zarządzane  jako procesy funkcjonujące jako spójny system.

Dla kogo kurs

– dla audytorów wewnętrznych i zewnętrznych systemu zarządzania,

– kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla,

– osób będących administratorami systemów zarządzania,

– osób zarządzających procesami w systemie zarządzania.

Umiejętności

 • korzystanie z wytycznych dotyczących auditowania systemów zarządzania programem wg normy ISO 19011 2018
 • przeprowadzanie etapów pobierania próbek
 • stosowanie różnych metod auditowania systemów zarządzania
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzenia auditów
 • przeprowadzanie kluczowych rozmów
 • stosowanie profesjonalnego osądu (ocena zgodności)

Spis treści

1

Podstawy normatywne do audytowania procesów

1. Normy ISO grupy 9000 i IATF 16949

2. PN-EN ISO 19011 2018

2

Udokumentowane informacje powiązane z IATF

1. Specyficzne wymagania klientów

2. Podstawowe narzędzia branży motoryzacyjnej

3. Zatwierdzone interpretacje (SI) i często zadawane pytania (FAQs)

3

Rodzaje audytów

1. Audyt pierwszej strony

2. Audyt drugiej strony

3. Audyt trzeciej strony

4

Definicje dotyczące audytowania

1. Audyt

2. Zakres audytu

3. Kryteria audytu

4. Obiektywny dowód

5. Audytowanie wirtualnych działań i lokalizacji

6. Metody dotyczące auditowania systemów zarządzania

5

Zasady audytowania

1. 7 zasad audytowania

2. Prowadzenie rozmów

3. Ustalenia z audytu

4. Wyniki działania

5. Profesjonalny osąd

6. Weryfikowanie informacji

7. Wybór źródeł informacji

8. Pobieranie próbek

9. Audytowanie ryzyk i szans

6

Podejście procesowe do audytowania

1. Motoryzacyjne Podejście Procesowe (Automotive Process Approach – APA)

2. Program audytów wg cyklu PDCA

3. Przeprowadzenie audytów wg cyklu PDCA

7

Program audytów

1. Ustalenie celów programu audytu

2. Program audytów wewnętrznych wg IATF 16949

3. Określenie i ocena ryzyk i szans programów audytów

4. Ustalenie programu audytów

5. Przygotowanie dokumentów roboczych

6. Wizytowanie lokalizacji audytowanego

8

Przeprowadzanie audytów

1. Inicjowanie audytu

2. Przygotowanie działań audytowych

3. Przeprowadzenie działań audytowych

4. Wyznaczenie ról i odpowiedzialności dla przewodników i obserwatorów

5. Przeprowadzenie spotkania otwierającego

6. Zbieranie i weryfikowanie informacji

7. Audytowanie zgodności w systemie zarządzania

8. Audytowanie kontekstu organizacji

9. Audytowanie przywództwa i zaangażowania

10. Określenie wniosków z audytu

11. Raport z audytu

12. Rodzaje niezgodności

13. Zakończenie audytu

9

Kompetencje i ocena audytorów

1. Kompetencje audytora wg IATF 16949

2. Matryca kompetencji audytora wewnętrznego

O autorze

Anna Farion Qsense szkolenia

Anna Farion

Regionalny Dyrektor Operacyjny

Z wykształcenia manager jakości i pedagog. Ekspert z ponad piętnastoletnim wszechstronnym doświadczeniem w branży automotive, zajmujący się uruchamianiem czy optymalizacją procesów, nadzorowaniem projektów oraz wdrażaniem i udoskonalaniem systemów zarządzania jakością opartych na standardach międzynarodowych. Posiada uprawnienia audytorskie z zakresu norm IATF 16949, ISO 9001, VDA 6.3, CQI-9 czy CQI-15 oraz wielu norm branżowych, które z sukcesami wykorzystuje w swojej pracy zawodowej. Posiada doskonałe referencje swoich pracowników, pracodawców i klientów OEM ze względu na ponadprzeciętne wyniki: działalność operacyjna, tworzenie zespołu, ciągłe doskonalenie, zorientowanie na jakość i inicjowanie działań.

Motto biznesowe: Biznes = relacja z KLIENTEM i umiejętność realizacji jego potrzeb = LUDZIE

   

Zawartość

Dodatkowe wytyczne dla audytorów w zakresie planowania i przeprowadzania audytów według ISO 19011

Dodatkowe wytyczne dla audytorów w zakresie planowania i przeprowadzania audytów według ISO 19011

Dodatkowe wytyczne dla audytorów w zakresie planowania i przeprowadzania audytów według ISO 19011

Materiały dodatkowe dostępne w kursie

 • Lista

  Lista pomocniczych pytań do audytu
 • Matryca kompetencji

  Matryca oceny kompetencji- systemy zarządzania jakością dla audytorów
 • Matryca zagadnień

  Matryca zagadnień tematycznych IATF 16949

Opinie i rekomendacje

Zobacz wszystkie opinie
 • Adrian Gabryś

  Treści zawarte w szkoleniu wpływają na zwiększenie świadomości audytorów. Pomagają również w precyzyjnym zrozumieniu wymagań. Przytaczane życiowe przykłady, pozwalają na  przebudowę istniejącego w zakładzie pracy systemu, który jest dziurawy lub nie do końca zrozumiały / precyzyjny.

Mogą Cię również zainteresować

Zobacz wszystkie kursy

Chcesz spróbować? Uzyskaj dostęp do bezpłatnego kursu na naszej platformie

Rola świadomości jakościowej w przemyśle samochodowym

Podstawowy

Świadomość jakościowa to przede wszystkim orientacja na klienta.

1 opinia dla Dodatkowe wytyczne dla audytorów wg ISO 19011

 1. Justyna

  Tej wiedzy mi właśnie brakowało. Materiał świetnie objaśnia dodatkowe wytyczne, posiada dużo wskazówek i porządkuje wiedzę przed przystąpieniem do audytu. Konkretny treściwy materiał, bez lania wody. Polecam serdecznie przyszłym i obecnym audytorom, zarówno początkującym jak i zaawansowanym

Podziel się z innymi opinią

Chętnie poznamy Twoją opinię na temat tego produktu. Jeśli produkt pomógł Ci rozwiązać problemy, przyniósł zyski, usprawnił funkcjonowanie firmy, to tym bardziej zamieść opinię. Może ona pomóc innym przedsiębiorcom, pracownikom, studentom w skróceniu drogi do sukcesu.