Specyfikacja trasy transportowej

 

 

 

Transport wewnętrzny – jest to tak zwany transport bliski, którego wielkość oraz szerokość określana jest poprzez wymiary danego zakładu. 

 

 

Transport wewnętrzny drogi powinien mieć określone wymogi nawierzchni, m.in.:

 

 

1.     Nawierzchnia trasy powinna być utwardzona, gładka.

 

2.     Nawierzchnia dróg transportowych powinna posiadać dobrą przyczepność.

 

3.     Drogi transportowe powinny być kurzo- i pyłoodporne.

 

4.     Powierzchnię dróg transportowych wewnętrznych powinno się w prosty sposób oczyszczać z wszelkiego rodzaju zabrudzeń.

 

5.     Pochylenie drogi nie powinno wynosić więcej niż 5%. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy §3-§38 oraz PN-M-78010:1968 Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania. art. 62 prawo budowlane.

 

6.     Drogi transportowe powinny być dobrze oświetlone, a a oświetlenie nie może oślepiać kierującego pojazdem.

 

7.     Zasady transportu wewnętrznego nakazują także posiadanie parkingu, z którego można było w uzasadnionych przypadkach zatrzymać pojazd.

 

8.     Konieczne jest stosowanie oznakowania poziomego drogi (przykładowo, strzałki, wyznaczające kierunek jazdy powinny być oznaczone kolorem żółtym lub białym).

 

9.    Szerokość dróg transportowych powinna posiadać określone wymiary.

 

Więcej informacji znajdziesz w naszym kursie Drogi transportowe w zakładzie pracy.

Środki transportu dla dróg transportowych wewnętrznych

 

 

 

Środki transportu dla dróg transportowych wewnętrznych na hali to w szczególności dźwigi i wózki.

 

Dźwigi są jednymi z najczęściej znanych i wykorzystywanych pojazdów transportowych w zakładach pracy. Dzielą się one na 3 rodzaje:

 

 

·       osobowe – rodzaj pojazdów transportowych do przewożenia ludzi,

 

·       towarowe – rodzaj pojazdów transportowych do przewożenia ładunków,

 

·       budowlane – rodzaj pojazdów transportowych wykorzystywanych na placu budowy.

 

 

Drugim omawianym środkiem transportu są wózki. Z uwagi na niewielkie rozmiary tych pojazdów, rozmiar trasy transportowej nie ma znaczenia i mogą mieć one zastosowanie nie tylko w magazynach, ale także w niewielkich sklepach.

 

Jednym z najpopularniejszych rodzajów wózków jest wózek widłowy elektryczny.

Wymiary dróg

 

 

 

 Szerokość dróg transportowych określają wzory, które różnią się od siebie w zależności od jej przeznaczenia. Szczegółowy opis znajdziesz w artykule pod TYM linkiem. Najistotniejsze z nich to:

 

 

1.    Szerokość drogi wyłącznie dla pieszych z ładunkiem:

 

·       dla dróg transportowych z ruchem jednokierunkowym szerokość określana jest wzorem

b=a+30 cm (jednak nie mniej, niż 120),

 

·       dla dróg z ruchem dwukierunkowym szerokość drogi określana jest wzorem b=2a+60 cm.

 

 

 

2.    Szerokość drogi wyłącznie dla środków transportowych (bezsilnikowych oraz silnikowych):

 

·       Dla ruchu jednokierunkowego zarówno dla bezsilnikowych, jak i silnikowych środków transportowych, szerokość określana jest wzorem b=a+60 (nie mniej, niż 120),

 

·       Ruch dwukierunkowy dla środków transportowych bezsilnikowych oraz silnikowych jest o szerokości dróg wyrażonej wzorem b=2a+90.

 

 

 

3.    Szerokość drogi dla pieszych i środków transportowych (bezsilnikowych oraz silnikowych):

 

·       Ruch jednokierunkowy dla środków transportowych i pieszych bezsilnikowych ma szerokość dróg transportowych określoną wzorem b=a+90, natomiast dla silnikowych: b=a+100,

 

·       Ruch dwukierunkowy dla środków transportowych i pieszych bezsilnikowych ma szerokość określoną wzorem b=2a+180, a dla silnikowych obowiązuje wzór b=2a+200.

 

 

a- szerokość środka transportowego/ładunku, który niesie pieszy

 

b- minimalna szerokość drogi transportowej (w cm)

Szerokość dróg transportowych wewnętrznych

Drogi transportowe a ograniczenia prędkości

 

 

 

Oprócz odpowiednich, minimalnych szerokości dróg transportowych wewnętrznych, istnieją ograniczenia prędkości. Różnią się one w zależności od rodzaju poszczególnych dróg:

 

 

·       18 km/h na prostych odcinkach,

 

·       12 km/h przy budynkach oraz koło hal produkcyjnych,

 

·       6 km/h w halach i magazynach,

 

·       3 km/h w miejscach o ograniczonej widoczności oraz przy występowaniu pojazdów i pieszych jednocześnie na trasie.

Załadunek towaru

 

 

Załadunek towaru może mieć wpływ na układ drogi transportowej w magazynie, ponieważ to właśnie od niego zależy, jaki dystans musi pokonać wózek transportowy.

 

Istnieją 3 magazyny, różniące się sposobem załadunku towaru:

 

 

1.    Magazyny przepływowe – po jednej stronie mamy część rozładunkową a po drugiej stronie hali załadunkową.

 

2.    Magazyny zakręcające – przepływ towarów odbywa się na drodze w kształcie litery L lub U.

 

3.    Magazyny obrotowe – wejście i wyjście znajduje się w tym samym miejscu.

Podstawowe zasady BHP 

 

 

Ustalenia dotyczące dróg i ciągów komunikacyjnych zapisane są w przepisach BHP. Przepisy przygotowywane są przez pracodawców na podstawie zasad ruchu drogowego. W zasadach tych powinny być wyszczególnione takie rzeczy, jak maksymalna prędkość, oraz szerokości dróg, ponieważ w przypadku dużej szerokości drogi należy wziąć pod uwagę utworzenie tak zwanej wyspy, która pozwoli na przekroczenie szerokości drogi w dwóch etapach.

 

 

W przypadku, gdy przejście dla pieszych znajduje się na odcinku prostym drogi transportowe, można pomyśleć o zastosowaniu progów zwalniających lub znaków stop. Gdy mamy możliwość przypadkowego wjazdu pojazdem w daną maszynę lub drzwi, możemy pokusić się o zastosowanie barierek ochronnych w miejscu pracy.

 

 

Pracodawca powinien także zapewnić wodę do celów sanitarnych oraz zdatną do picia, odpowiednio: 120l przy pracach z substancjami szkodliwymi, w każdych innych zakładach lub firmach 30l oraz 1,5 litra na metr kwadratowy do zmywania i 2,5l na utrzymanie terenu wokół zakładu pracy.

O autorze

Anna Etgens

Anna Etgens