Wymagania teoretyczne, a swoboda rozwiązań technicznych

 

 

Obraz techniczny to rodzaj konwencji, czyli pewnej określonej normy dotyczącej tego, jak dana rzecz ma wyglądać i jakie warunki musi spełniać, byśmy mogli uznać, że jest ona tym, czym jest. Jeśli interesujesz się tym tematem, sprawdź nasz kurs – Rysunek techniczny dla inżyniera.

Grafika jako rodzaj komunikacji

 

 

Rysunkiem technicznym możemy nazwać każdy rodzaj obrazu, który dotyczy przedstawienia graficznego maszyn, układów, systemów, urządzeń i konstrukcji. Na tym nie koniec, ponieważ za pomocą tego obrazu możemy odwzorować każdą istniejącą w rzeczywistości rzecz. Dawniej, w polskich szkołach był on przedmiotem nauczania, potem jego zakres został rozszerzony do tzw. lekcji techniki.

 

 

 

Jak czytać rysunek techniczny? Oczywiście posługując się odpowiednią wiedzą. Istnieją trzy podstawowe odmiany rysunku wykonawczego, w zależności od tego jaki rodzaj opisu mamy do zrobienie. Wyróżniamy:

 

·       rysunek maszynowy,

 

·       rysunek budowlany,

 

·       rysunek elektryczny.

 

 

Najczęściej pojawiającymi się rodzajami rysunków są rysunek złożeniowy i wykonawczy. Pierwszy z nich przedstawia zestaw elementów w taki sposób, aby pokazać, jak będzie wyglądał dany produkt po złożeniu lub ułatwić złożenie części samodzielnie (np. meble IKEA).

 

 

Z rysunkiem wykonawczym można się natomiast spotkać w warsztacie obróbczym. Znajdziemy na nim szczegóły wykonania przedmiotu, materiał, z którego jest złożony oraz wymiary. Należy go tworzyć w przekrojach i wyrwaniach.

 

 

Rysunek techniczny polega na graficznym przedstawieniu i dostarczeniu w ten sposób pełnej informacji o zasadach działania urządzenia, które jest obiektem prezentacji graficznej. Jeśli chcesz to sprawdzić, przeczytaj artykuł Rysunek techniczny – najważniejsze informacje na stronie leanactionplan.pl.

 

 

Bardzo ważną funkcją rysunku technicznego jest odwzorowanie cech danego obiektu w sposób możliwy do odczytania przez osoby, które będą miały z nim do czynienia po tym, zostanie on już przez nas narysowany. Wtedy ma to naprawdę wielkie znaczenie, czy nasza praca jest wykonana zgodnie z obowiązującą w technice konwencją, bo przecież chodzi o to, żeby konstruowany na podstawie naszej instrukcji przedmiot działał bez wad i spełniał swoje funkcje bez zarzutu. W pracy warto kierować się rozsądkiem i skutecznymi metodami rozwoju.

Rodzaje rysunku technicznego

Kilka słów na temat kreślarskich wytycznych

 

 

Obecnie projektanci i profesjonaliści w dziedzinie projektowania posługują się konstrukcyjnymi systemami komputerowymi, które w zasadniczy sposób ułatwiają ich pracę. Nie oznacza to jednak, że nie są im znane podstawy rysunku technicznego.

 

 

Podstawy wykonania rysunku oparte są o regulujące je zasady, nazywane normami. Mówią one o jakościach, takich jak rodzaje linii, które powinniśmy zastosować, rodzajach arkuszy czy opisie rysunku. Kreślarze najczęściej posługują się liniami grubymi, cienkimi, przerywanymi lub punktowymi. Wszystko zależy od tego, jaki typ rzutowania mamy za zadanie wykonać.

 

 

Innych linii używa się przy tworzeniu schematów maszynowych oraz gdy projektujemy przedmiot nie mechaniczny. Specjaliści radzą, by każdą część składającą się na daną rzecz rzutować osobno. Znacznie ułatwia to działania konstrukcyjne i podnosi poziom precyzji dokumentacji.

Jakie korzyści niesie wykorzystywanie rysunków technicznych?

 

 

Częstym problemem w komunikacji jest różnorodny sposób przekazywania informacji. Pomimo szczerych chęci, konkretny komunikat może zostać odebrany w odmienny sposób do zamierzonego.

 

Poprawnie wykonany rysunek gwarantuje brak niedomówień i pomaga w komunikacji z podwykonawcami na temat projektu i jego części. Cechą charakterystyczną takiego rysunku jest zatem jednoznaczność, ponieważ nie można zinterpretować go w odmienny sposób.

Podsumowanie

 

 

Można przyjąć, że podstawy rysunku technicznego to rodzaj języka, którego używa się, by przekazać ściśle określone treści. Gdy już dowiemy się, jak ten język wygląda i nauczymy się nim dobrze posługiwać, możemy być pewni, iż będzie on mógł być prawidłowo odczytany.

 

O autorze

Anna Etgens

Anna Etgens