System premiowania oraz finansowe motywowanie pracowników produkcji bywa częstą bolączką zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Choć chęć i potrzeba mobilizacji i pozytywnego zaangażowania pracowników jest jednocześnie najczęstszą pobudką do przyznania dodatkowego wynagrodzenia. Jak więc opracować proces, który będzie przynosił satysfakcję obydwóm stronom?

Jaki jest najbardziej skuteczny sposób premiowania na produkcji?

Premiowanie pracowników produkcyjnych - grafika

Po pierwsze powinien być on jasny i klarowny dla wszystkich pracowników, do tego stopnia, aby zatrudniony był w stanie samodzielnie oszacować czy w danym okresie należy mu się dodatek oraz mniej więcej jaka będzie jego wartość.

Wysokość premii zależy od kondycji przedsiębiorstwa, a także strategii i stosowanego systemu. W większości firm jest to tak zwany procent od płacy zasadniczej, część decyduje się natomiast na zmienną stawkę kwotową lub połączenie dwóch wcześniejszych wariantów. Jeżeli chodzi o częstotliwość, powinna uwzględniać ona pryzmat jakim jest motywowanie pracowników. Aby nakłonić ich do efektywnej pracy, premia powinna być odczuwalna, co oznacza, że comiesięczny dodatek w postaci 100 zł, może zupełnie inaczej oddziaływać na ich odczucia niż 300 zł raz na kwartał.

Jak przyznawać premię?

Premiowanie pracowników produkcyjnych - grafika2

Aby uniknąć konfliktów i nieprzyjemnych sytuacji wśród załogi, ocena dokonywana przez przełożonych powinna być oparta o zestaw mierzalnych kryteriów. Zasady wynagradzania powinny być wolne od subiektywnych odczuć, wykluczając przyznawanie tak zwanej premii uznaniowej. Co oznacza określenie mierzalnych kryteriów? Jest to zestaw cech i parametrów dla których można określić trend oraz stosunek w czasie.

Mogą do nich należeć między innymi:

 • absencja,
 • brak spóźnień,
 • ilość zgłaszanych L4 (po weryfikacji ich słuszności),
 • rzetelne trzymanie się wyznaczonych terminów przerw,
 • wydajność,
 • produktywność,
 • dbałość o jakości (niski poziom brakowości),
 • czynny udział w programach sugestii pracowniczych,
 • wpływ na wynik finansowy,
 • wartość odpadów produkcyjnych (SCRAP),
 • stosowanie się do wymagań BHP,
 • przestrzeganie zasad ubioru zgodnie z wytycznymi zakładu,
 • a także w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa (rzetelne wykonywanie procedur zgodnych z systemem zarządzania jakością, utrzymywanie stanowiska zgodnie z metodą 5S (Lean Manufacturing), czy przestrzeganie założeń pozostałych metod i narzędzi (TPM, SMED itd.).

Każde z przedsiębiorstw może jednak elastycznie dostosowywać zestaw wskaźników względem własnych preferencji.

Kolejnym ważnym aspektem systemu premiowania, o którym warto wspomnieć jest przyglądanie się pracownikom zarówno w perspektywie jednostki, jak i weryfikując wyniki zespołu. Wyliczając wielkość dodatkowego wynagrodzenia można opierać się o dane w ujęciu procentowym lub dokonywać ocenę przy pomocy zdefiniowanych wcześniej punktów. Dla każdego z badanych parametrów należy przyjąć wartości graniczne, które pozwalają na przyznanie premii, a następnie zsumować wielkości wynikające z poszczególnych składowych.

W jaki sposób wyliczać premię udziałową dowiesz się więcej bezpośrednio w artykule https://leanactionplan.pl/premiowanie-pracownikow-produkcyjnych/ , gdzie znajduje się również wartościowa infografika poszerzająca informacje odnośnie praktyk wynagradzania pracowników firm produkcyjnych.

A jeżeli jesteś ciekawy w jaki sposób przełożyć wskaźniki na premię spójrz na program kursu online Zarządzanie procesami i wskaźniki KPI

Zarządzanie-procesami-i-wskaźnikami-KPI
 

Sprawdź program kursu ZARZĄDZANIE PROCESAMI I WSKAŹNIKI KPI

 

O autorze

Aleksandra Jarek

Aleksandra Jarek

Absolwentka Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, pierwszej w Polsce specjalizacji Lean Manufacturing na studiach stacjonarnych II stopnia. W swojej karierze zawodowej pracowała jako Konsultant i Specjalista ds. Lean, a także Kierownik organizacji produkcji i kontroli jakości. Doświadczenie budowała odwiedzając przeszło 60 zakładów produkcyjnych, a także uczestnicząc w wielu konferencjach tematycznych. Obecnie prowadzi niezależną działalność usługowo-handlową związaną z technikami organizacji pracy oraz metodyką Lean.