Planowanie produkcji – przygotowanie

 

 

Obszary produkcyjne i zasady planowania produkcji w firmach są szczególnie wymagające. Dlatego niezmiernie istotne jest badanie, planowanie i optymalizowanie potrzeb poszczególnych działów firmy, które zaangażowane są w proces produkcji.

 

 

Kluczowe w tym obszarze mogą być szczególnie działy odpowiedzialne za przygotowanie produkcji i za techniczne wsparcie procesu produkcji. Istotne jest również odpowiednie wsparcie dla technologów i inżynierów, którzy czuwają nad przygotowaniem właściwej specyfikacji materiałowej. W wielu przypadkach zdarza się, że właśnie osoby z obszaru technologicznego nadzorujące planowanie produkcji, potrzebują odpowiedniego narzędzia, zapewniającego sprawną kalkulację kosztów produkowania i jednocześnie gwarantującego, że zasady planowania produkcji zostaną zachowane.

 

 

Analizując proces produkcyjny bardziej horyzontalnie, należy również wziąć pod uwagę potrzeby osób zaangażowanych długofalowo w działania procesu planowania produkcji. Dla tych osób planowanie produkcji przy użyciu Excela może być niewystarczające. Z reguły w tym wypadku potrzebna jest wiedza i technologia, która pomoże w sposób optymalny wykorzystać dostępne zasoby oraz realizować sprzedaż na zaplanowanym poziomie.

 

 

Warto podkreślić, że dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa technologia jest również niezbędna podczas kalkulowania technicznych kosztów wytworzenia produktu (wyrobów gotowych). Najdogodniejsza dla przedsiębiorstwa jest sytuacja, kiedy oferujemy produkt, który już jest dostępny w standardowej ofercie firmy, pozwoli to na symulacji wewnętrznej przedsiębiorstwa wycenić dane zamówienie. Ścieżka zakupowa jest nieco bardziej skomplikowana w przypadku, gdy wycena musi objąć produkty, które nie znajdują się w standardowej ofercie przedsiębiorstwa. Wówczas potrzebne jest szczegółowe oszacowanie kosztów wytworzenia produktu będącego przedmiotem oferty oraz dodanie odpowiedniej marży handlowej przedsiębiorstwa.

 

 

Zdarza się, że koszty realizacji zamówienia muszą być bardzo indywidualnie policzone. Dzieję się tak najczęściej, kiedy klient zgłasza indywidualne potrzeby, które wychodzą poza standardową działalność produkcyjną przedsiębiorstwa. Należy wówczas dołożyć wszelkich starań, aby dostosować do oczekiwań klienta aktualne zasady planowania zarządzania produkcją, obowiązujące w przedsiębiorstwie. Dobrze jest zadbać o możliwość przeprowadzenia symulacji kosztowej na każdym etapie planowania indywidualnej produkcji na potrzeby klienta. Opierając się o takie parametry, jak cena materiałów, zasoby, czy dostawcy i ich oczekiwania, przedsiębiorstwo uzyskuje konieczną kalkulację kosztów obsługi klienta. Kalkulacja zawsze powinna zostać wprowadzona do wewnętrznego systemu firmy, aby można było na niej pracować, aktualizować i weryfikować poniesione koszty. Może ona znaleźć swoje zastosowanie przy przygotowywaniu kolejnego produktu specyficznego. Przygotowanie starannej kalkulacji jest szczególnie istotne z punktu widzenia technologa, który będzie optymalizował i zarządzał bezpośrednimi kosztami produkcji oraz przekazywał do odpowiednich działów informacje na temat kosztów pośrednich.

Planowanie produkcji – obszary

 

 

W planowaniu produkcji wyróżnia się cztery obszary (więcej informacji na ten temat znajdziesz w TYM artykule):

 

  • Sprzedaż
  • Technologię
  • Dostępność
  • Materiały

 

W obszarze sprzedaży wyróżnia się 3 typy produkcji. Pierwszy z nich – pod zamówienie, charakteryzuje się dużą elastycznością z uwagi na niewielką seryjność. Może dotyczyć zarówno realizacji wysokobudżetowych towarów, jak i niskobudżetowych. Niezbędnym elementem jest baza produkcji, w której przechowywane są dane zamówienia, jak np. adres e-mail. Kolejny typ, czyli produkcja na magazyn, to inaczej masowe produkowanie towarów, co przekłada się na niższe koszty jednostkowe, co przekłada się na zmniejszenie kosztów produkcji. Wymaga to większych stanów magazynowych, niż w przypadku produkowania pod zamówienie. Głównym celem jest zminimalizowanie czasów produkcyjnych. Ostatni typ – mieszany, zawiera w sobie elementy zarówno pierwszego, jak i drugiego rodzaju.

 

 

Obszar technologii jest natomiast odpowiedzialny za sposób, w jaki produkowane są wyroby będące częścią zamówienia. Aby procesy wytworzenia produktów były uporządkowane, niezbędne jest korzystanie z marszruty technologicznej.

 

 

Trzeci obszar to inaczej dostępność czasowa maszyn i ludzi. Obliczenie dostępności maszyn na hali produkcyjnej oraz prowadzenie kalendarza, w którym planowana jest praca każdego z pracowników to czynniki, które się uzupełniają i dzięki temu możliwy jest lepszy harmonogram produkcji i polepszenie zdolności produkcyjnych.

 

 

Materiały, czyli Bill Of Materials (BOM) to zrobienie zestawienia dostępności materiałów, półproduktów i komponentów oraz oszacowanie ilości potrzebnej do wyprodukowania wyrobu gotowego.

4 obszary planowania produkcji

Proces przygotowania oferty

 

 

Przygotowanie oferty na bardzo indywidualne zamówienie wiąże się z sytuacją, podczas której klient opisuje dokładnie czego potrzebuje, natomiast przedsiębiorca na podstawie zebranych informacji przygotowuje konkretną ofertę. Efektem ścisłej współpracy z klientem jest stworzenie zindywidualizowanego produktu lub usługi. Jednak dojście do finalnego efektu nie zawsze bywa łatwe i często wymaga zastosowania niestandardowych działań. W tego typu sytuacjach doskonale sprawdzić się może narzędzie do konfigurowania produktu. Z reguły tego rodzaju narzędzia, zwierają serię pytań adresowanych do klienta, na które odpowiedzi pomagają przygotować finalny produkt. Stosując narzędzie do konfiguracji produktu przedsiębiorstwo zyskuje odpowiednie wsparcie, wspomagające przygotowanie zindywidualizowanej oferty, odpowiadającej zgłoszonym potrzebom klienta. Warto pamiętać, że przygotowując konfiguracje nowego produktu konieczne może być skorzystanie z elementów wytwarzanych przy użyciu różnych technologii. Dlatego niezmiernie istotne jest umieszczenie w kalkulacji tego typu ważnych kosztów.

 

Informacje uzyskane w czasie rzeczywistym

 

 

W planowaniu procesu produkcyjnego bardzo istotne mogą okazać się informacje, które można pozyskać w czasie rzeczywistym bezpośrednio od działów obsługujących hale produkcyjne. Czasem może to być prosta informacja potwierdzające, że plan produkcji realizowany jest bez przeszkód, innym razem może być potrzebny bardziej rozbudowany raport, wskazujący błędy oraz działania korygujące, które pozwolą usprawnić harmonogramowanie produkcji. Wyniki uzyskane bezpośrednio z działu produkcji z reguły są różne, jednak najłatwiej je analizować, gdy założony plan produkcji Excel będzie rozpisany w szczegółach oraz nie będzie żadnych istotnych braków informacji, uniemożliwiających lub utrudniających właściwe jej harmonogramowanie.

Podsumowanie

 

 

Powyższe informacje pokazują, jak skomplikowanym, czasochłonnym oraz wymagającym procesem jest odpowiednie planowania produkcji. Jednocześnie potwierdzają, jak ważne dla całości funkcjonowania przedsiębiorstwa jest właściwe harmonogramowanie produkcji. Rozwiewają również wątpliwości wskazujące, aby programy do planowania produkcji były narzędziem zbędnym. Żaden sprawnie działający biznes produkcyjny, nie przygotuje obecnie planu produkcji, jeśli wyłączy ze swojej działalności programy do jej planowania. Więcej informacji znajdziesz w naszym kursie Planowanie produkcji.

O autorze

Anna Etgens

Anna Etgens