Czym jest norma ISO 14001:2015?

 norma ISO 14001:2015

Norma ISO 14001:2015 to międzynarodowy standard systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ), który pomaga organizacjom poprawić ich wydajność środowiskową. Opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), jest częścią szerszej serii norm z serii ISO 14000. Norma ta dostarcza ramy, które przedsiębiorstwa i organizacje mogą wykorzystać do tworzenia efektywnego SZŚ, spełniając normy definiujące wymagania.

 

ISO 14001:2015, znaną również jako EN ISO 14001 lub PN-EN ISO 14001, wprowadza podejście procesowe do zarządzania środowiskiem. Jej głównym celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez zapewnienie organizacjom narzędzi do zarządzania wpływem ich działalności na środowisko. Norma ta pomaga organizacjom identyfikować, zarządzać, monitorować i kontrolować swoje kwestie środowiskowe w sposób zintegrowany z innymi aspektami działalności.

Certyfikacja ISO 14001 i korzyści z niej wynikające

 

Certyfikacja ISO 14001 jest procesem, w którym organizacja demonstruje zgodność normy z wymaganiami ISO 14001:2015. Proces ten jest prowadzony przez zewnętrzną firmę certyfikującą i jest często postrzegany jako kluczowy aspekt w budowaniu zaufania do interesariuszy.

Korzyści z certyfikacji ISO 14001 są liczne. Włączają one:

 • Zwiększoną efektywność zużycia surowców i kontrolę kosztów poprzez lepsze zarządzanie środowiskiem
 • Spełnienie wymagań regulacyjnych i zobowiązań umownych
 • Zyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez demonstrację zaangażowania w zrównoważony rozwój
 • Poprawę reputacji i zaufania interesariuszy
 • Zwiększone zaangażowanie pracowników poprzez promowanie środowiska pracy skoncentrowanego na ochronie środowiska

Wdrożenie ISO 14001:2015

 

Wdrożenie ISO 14001:2015, tak jak każda norma zarządzania środowiskowego, jest procesem, który wymaga czasu, zaangażowania i zrozumienia wymagań normy ISO. Proces ten obejmuje zarządzanie czynnikami ryzyka związanymi ze środowiskiem, jak również planowanie, monitorowanie efektów i doskonalenie systemu zarządzania. W praktycznych aspektach ISO 14001, organizacje muszą także rozważyć koszty związane z ISO 14001, zarówno bezpośrednie (takie jak koszt certyfikacji), jak i pośrednie (takie jak zmiana praktyk biznesowych).

Struktura normy ISO 14001

Struktura normy ISO 14001:2015 jest zgodna z ogólną strukturą norm zarządzania ISO, co ułatwia jej integrację z innymi standardami, takimi jak ISO 9001 czy ISO 18001. Główne elementy tej struktury to:

 1. Kontekst organizacji
 2. Przywództwo
 3. Planowanie
 4. Wsparcie
 5. Operacje
 6. Ewaluacja wydajności
 7. Doskonalenie

Nowa Norma ISO 14001

produkcja

ISO 14001:2015 jest najnowszą wersją normy ISO 14001. Wprowadziła ona wiele zmian w stosunku do poprzednich edycji, w tym silniejsze nacisk na zarządzanie ryzykiem i podejście oparte na cyklu życia produktu.

 

Podsumowanie

 

 

Norma ISO 14001:2015 dostarcza ramy do tworzenia efektywnego systemu zarządzania środowiskowego. Dzięki wdrożeniu tej normy, organizacje mogą poprawić swoją wydajność środowiskową, spełnić wymogi regulacyjne, zwiększyć zaufanie interesariuszy i zyskać przewagę konkurencyjną. Wdrożenie i certyfikacja ISO 14001 jest procesem, który wymaga strategicznego planowania, zaangażowania i ciągłego doskonalenia.

Sprawdź, czy Twój system zarządzania jakością spełnia wymagania!

🎁 Ponad 100 pytań dla 20 działów firmy według ISO 9001!


O autorze

Krzysztof Pawłowski

Krzysztof Pawłowski

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.