Mizusumashi to wielozadaniowy, dobrze wyszkolony pracownik, którego głównym zadaniem jest dystrybuowanie surowców i komponentów do odpowiednich gniazd produkcyjnych. Mizusumashi stanowi najwyższy element hierarchii usprawnień – wprawiając obieg surowców w ruch unika zapasów produkcji w toku, przestojów, jak i efektywniejszą pracę operatorów.

 

Mizusumashi - Kursy Lean

Korzyści wprowadzenia funkcji mizusumashi:

 

  • Operatorzy nie muszą opuszczać stanowiska, aby odszukać części lub narzędzi,

 

  • Pomaga zauważyć wszystkie przestoje i oczekiwania,

 

  • Wyznaczenie tempa pracy,

 

  • Może zastąpić operatora.

 

 

 

Jakie elementy ułatwią pracę logistykowi wewnętrznemu?

 

  • Narzędzie do przewożenia: wózek, pociąg/kolejka itp.

 

  • Lista odbiorów i dostaw (co, skąd i kiedy odebrać i dostarczyć),

 

  • Elementy wizualne do identyfikacji towarów,

 

  • Rolki do łatwego rozładunku i załadunku,

 

  • Regał do składowania (ergonomiczna wysokość, wykorzystanie grawitacji) – może być to forma supermarketu przy gnieździe,

 

  • Miejsce odkładcze, miejsce dostaw ma linię, aby łatwo wyładować wózek.

 

Dowiedz się o tym więcej!

 

Kurs Logistyka Lean – w tym szkoleniu rozpracujesz nie tylko zasady ciągnienia, przepływu, taktu czy zera defektów, materiały przedstawiają również koncepcje funkcjonowania logistyki wewnętrznej, a w tym analizę layout’u, projektowanie tras, a także systemu dostarczania materiałów.

 

Kurs Logistyka Lean

O autorze

Aleksandra Jarek

Aleksandra Jarek

Absolwentka Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, pierwszej w Polsce specjalizacji Lean Manufacturing na studiach stacjonarnych II stopnia. W swojej karierze zawodowej pracowała jako Konsultant i Specjalista ds. Lean, a także Kierownik organizacji produkcji i kontroli jakości. Doświadczenie budowała odwiedzając przeszło 60 zakładów produkcyjnych, a także uczestnicząc w wielu konferencjach tematycznych. Obecnie prowadzi niezależną działalność usługowo-handlową związaną z technikami organizacji pracy oraz metodyką Lean.