Co to jest Lean Six Sigma?

 

Koncepcja Lean Six Sigma łączy w sobie dwa różne podejścia do zarządzania procesami: Lean i Six Sigma. Wszystko zaczęło się od rozwoju koncepcji Lean w Japonii, gdzie głównym celem było szczupłe wytwarzanie, eliminacja marnotrawstwa w procesie i zwiększenie efektywności. Z drugiej strony, Six Sigma, pochodząca z Motorola w USA, koncentrowała się na identyfikacji błędów, eliminowaniu niezgodności i zapewnieniu jakości poprzez redukcję liczby defektów. Połączenie Lean i Six Sigma umożliwia stworzenie metody, która z jednej strony jest nastawiona na eliminację odchyleń i błędów (Six Sigma), a z drugiej na redukcję marnotrawstwa i poprawę przepływu pracy (Lean).

Zasady Lean Six Sigma

Produkcja
Zasady Lean Six Sigma bazują na fundamentalnych założeniach zarówno Lean, jak i Six Sigma. Lean koncentruje się na redukcji marnotrawstwa i nieefektywności w procesach, zastosowanie Lean w kontekście Lean Six Sigma polega na wykorzystaniu narzędzi takich jak system Lean Management, Lean Thinking, metoda 5S czy Kanban. Z kolei Six Sigma, koncentrując się na zapewnieniu jakości i zapobieganiu defektom, korzysta z narzędzi takich jak statystyka Six Sigma, monitorowanie i kontrola, czy metoda DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control).

Wdrażanie Lean Six Sigma

 

Wdrożenie Lean Six Sigma obejmuje wiele etapów, które skupiają się na zapewnieniu jakości, eliminacji marnotrawstwa i ciągłym udoskonalaniu procesu. Pierwszym krokiem jest zrozumienie obecnego stanu procesów organizacji. Wybór Six Sigma a Lean w tym kontekście zależy od specyfiki organizacji i procesów. Następnie, przy wykorzystaniu metody DMAIC, identyfikowane są obszary do poprawy i implementowane są rozwiązania. Przy wdrażaniu koncepcji Lean i Six Sigma kluczowe jest zrozumienie różnic między Lean i Six Sigma. W praktyce oznacza to zastosowanie narzędzi i technik najbardziej odpowiednich dla danej sytuacji.

Korzyści związane ze stosowaniem Lean Six Sigma są liczne i obejmują poprawę jakości, zwiększenie wydajności, obniżenie kosztów i poprawę satysfakcji klientów. Zakres Lean Six Sigma obejmuje nie tylko produkcję, ale również usługi, służbę zdrowia i wiele innych sektorów.

Szkolenia Lean Six Sigma

Kobieta pracująca na produkcji

Rozważając szkolenia Lean Six Sigma, warto zwrócić uwagę na program i poziom zaawansowania. Dostępne są szkolenia na różne poziomy, od Six Sigma White Belt, przeznaczone dla osób rozpoczynających przygodę z Six Sigma, przez Six Sigma Green Belt, aż po Six Sigma Black Belt dla ekspertów. Istnieją również kursy dla osób zainteresowanych konkretnymi narzędziami Lean, takimi jak lean management czy lean manufacturing.

Podsumowanie

 

Koncepcja Lean Six Sigma oferuje potężne narzędzia do poprawy efektywności i jakości. Zarówno Lean, jak i Six Sigma mają swoje unikalne cechy, ale to ich połączenie daje organizacjom możliwość osiągnięcia jeszcze większych korzyści. Zrozumienie i umiejętne stosowanie tych dwóch podejść może pomóc organizacjom na każdym etapie ich działalności, niezależnie od sektora czy wielkości.

Zobacz również: Zasady Lean Management

Sprawdź, czy Twój system zarządzania jakością spełnia wymagania!

🎁 Ponad 100 pytań dla 20 działów firmy według ISO 9001!


O autorze

Krzysztof Pawłowski

Krzysztof Pawłowski

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.