ISO: Międzynarodowe Normy Zarządzania Jakością

Proces APQP

Organizacja ISO, czyli Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standardization), odpowiedzialna jest za opracowywanie i wydawanie międzynarodowych norm zarządzania jakością, znanych jako normy ISO. Istnieje wiele dostępnych norm ISO, ale jedną z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych jest ISO 9001.

 

ISO 9001: Standard Zarządzania Jakością

 

ISO 9001 to standard zarządzania jakością, który jest częścią większej rodziny norm ISO. Normy te są wykorzystywane przez organizacje do wdrożenia i certyfikacji systemów zarządzania jakością. ISO 9001, w szczególności, jest międzynarodowym standardem określającym wymagania dla systemu zarządzania jakością (QMS). Organizacje stosują ten standard, aby udowodnić zdolność do konsekwentnego dostarczania produktów i usług, które spełniają wymagania klientów i regulatorów.

Wdrażanie norm ISO i Korzyści z Certyfikacji ISO 9001

 

Proces wdrażania norm ISO, takich jak ISO 9001, wymaga planowania, szkolenia i audytu systemów zarządzania. Audyt, przeprowadzany przez zewnętrzną firmę certyfikującą, ocenia zgodność normami ISO i procesy zarządzania organizacji. Uzyskanie certyfikatu ISO, takiego jak certyfikat ISO 9001, potwierdza, że organizacja spełnia wymagania danej normy ISO.

Korzyści z certyfikacji ISO 9001 są liczne i obejmują poprawę wydajności systemu, zwiększenie satysfakcji klientów, ciągłe doskonalenie i zgodność z wieloma regulacjami prawnymi i kontraktowymi. Dodatkowo, wiele organizacji wymaga od swoich dostawców certyfikatu ISO 9001, co oznacza, że wdrożenie tego standardu może otworzyć nowe możliwości biznesowe.

Aktualne Normy ISO i Aktualizacje Norm ISO

Proces APQP

ISO regularnie aktualizuje swoje normy, aby odzwierciedlać zmieniające się wymagania biznesu i technologii. Ostatnia aktualizacja normy ISO 9001, znanej jako ISO 9001:2015, skupia się na zarządzaniu ryzykiem i zaangażowaniu wyższego kierownictwa. ISO stale pracuje nad udoskonalaniem i wprowadzaniem nowych norm, aby pomóc organizacjom poprawić swoje procesy zarządzania i zwiększyć zadowolenie klientów.

Przykładowe Normy ISO: ISO 26 000

 

Oprócz ISO 9001, istnieje wiele innych norm ISO, które mogą być przydatne dla różnych typów organizacji. Na przykład, norma ISO 26 000 dostarcza wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu, pomagając organizacjom zrozumieć, co oznacza bycie społecznie odpowiedzialnym i jak mogą pracować, aby osiągnąć pozytywny wpływ na społeczeństwo.

 

 

Przygotowanie do Certyfikacji ISO

 
Proces APQP
Proces przygotowania firmy do certyfikacji ISO wymaga zrozumienia i wdrożenia wymagań normy, na podstawie której planuje się przeprowadzić audyt. Wymaga to szkolenia personelu, zintegrowania wymagań normy do istniejących procesów i procedur, oraz przeprowadzenia wewnętrznych audytów, aby upewnić się, że system zarządzania jest skuteczny i zgodny z normą.

 

Zobacz wpis: Narzędzia kontrolne

Sprawdź, czy Twój system zarządzania jakością spełnia wymagania!

🎁 Ponad 100 pytań dla 20 działów firmy według ISO 9001!


O autorze

Krzysztof Pawłowski

Krzysztof Pawłowski

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.