To graficzny symbol potęgi Toyota Production System. Zamknij oczy i wyobraź sobie jaki powinien być dom? Solidny, dostosowany do zmiennych warunków atmosferycznych (otoczenia), dający schronienie przed zagrożeniami.  Aby taka forma została spełniona potrzebne są porządne fundamenty, z których bezpośrednio można wyprowadzić filary. Na to wszystko wypada dodać, że sam w sobie budynek, może być obiektem bez duszy, dlatego tak ważne jest ognisko domowe, które tworzą ludzie. Natomiast zwieńczeniem jest dach, symbol doskonałości i bezpieczeństwa. Może brzmi to prosto, ale ma za sobą potężne zaplecze, warto też wspomnieć, że dla wielu z nas budowa domu jest jednym z największych przedsięwzięć, które pozostają na lata w pamięci. Przechodząc jednak od pewnych życiowych i graficznych wyobrażeń do świata Lean management, japońskiemu gigantowi (Toyota Production System) należy się tytuł architekta obecnych czasów.

KONSTRUKCJA DOMU TOYOTY

W układzie graficznego symbolu TPS można wyróżnić cztery kluczowe elementy. Zgodnie ze wstępem są to:

  • Fundament
  • Filary domu
  • Jego serce
  • Dach

Dom Toyoty - układ graficzny
Zaczynając więc od samej podstawy można powiedzieć, że główną, przyświecającą ideą jest dostarczanie wartości oraz poszukiwanie i eliminacja marnotrawstwa. Już w tym miejscu pojawia się potrzeba ciągłej poprawy, rozwoju oraz doskonalenia. Koncepcję tę dopełnia potrzeba prawidłowej organizacji produkcji, a dokładnie przestrzeni pracy, gdzie kluczową rolę pełni metoda 5S. Fundament domu toyoty uzupełniają również koncepcje takie jak standaryzacja i zarządzanie wizualne. Ich wzajemne zależności gruntują postawę pracowników. Są elementami budowania obowiązkowości, dyscypliny pracy oraz zaangażowania.

Po fundamencie przychodzą filary: Just in Time, czyli dokładnie na czas oraz Jidoka.

Pierwszy z nich wprawia produkcję w płynny obieg, stawiając na wysokiej pozycji zapewnienie satysfakcji klienta (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego). Ma on otrzymać właściwe produkty we właściwym czasie, we właściwej jakości oraz ilości. W tym miejscu warto wpleść również sztandarową zasadę 5R (right) lub 5W (właściwy), dopełniając cztery wcześniejsze elementy o właściwe miejsce.

W filarze Just in Time znajdziesz zasady: przepływu, ciągnienia, taktu, zera defektów, a także takie koncepcje, metody i narzędzia jak: SMED, Heijunka (poziomowanie produkcji), One Piece Flow, czy system Kanban.

Z jednym filarem dom toyoty byłby niestabilny. Kolejnym z jego elementów jest Jidoka, której wiodącym założeniem jest kontrola wbudowana w stanowisko, a zarządzanie produkcją uzupełnione jest o system rozwiązywania problemów. Do metod i narzędzi Jidoka należą między innymi: automatyczne przerywanie pracy maszyn i linii produkcyjnych, Poke Yoke, system Andon, 5Why, czy diagram Ishikawy. Oczywiście wspomnianym instrumentom towarzyszy cały szereg pozostałych narzędzi ujawniania problemów.

DOM TOYOTY BEZ SERCA BYŁBY PUSTY

Założenia Toyoty stawiają na rozwijanie personelu, a także poszerzanie ich świadomości w budowaniu wartości dodanej w procesie. Sam w sobie system, nawet ten, który opiera się o wszystkie najlepsze praktyki byłby niczym bez ludzi i pracy zespołowej. Ich czynny udział, zaangażowanie, wiedza i doświadczenie jest podstawą ciągłego doskonalenia, a o to właśnie chodzi w kulturze Lean. W tym miejscu warto również wspomnieć o kolejnym z elementów domu toyoty, jakim jest filozofia Kaizen, niosąca za sobą ideę nieustannej poprawy, drogą małych kroków.

CIĄGŁE DOSKONALENIE DOMYKA DACH

Zadaszenie jest odzwierciedleniem tego co prezentuje System Produkcyjny Toyoty. Dąży on do dostarczania najlepszej jakości, jednocześnie realizując procesy w możliwie najkrótszym czasie, a także przy najniższych kosztach. Niezmiennie przy tym respektowane są zasady zapewnienia najbezpieczniejszych warunków pracy oraz szacunku dla człowieka.

Jeżeli chcesz rozpracować poszczególne metody i narzędzia Domu Toyoty możesz przeczytać o nich więcej w centrum wiedzy, a także przerabiając kurs Intro to Lean.

 

 

Sprawdź program kursu Intro to Lean – Wprowadzenie do Lean

 

 

Jeżeli interesują Cię poszczególne zagadnienia takie jak Just in Time, Jidoka, czy Kaizen możesz przeglądnąć pozostałe propozycje na platformie https://kursylean.pl .

O autorze

Aleksandra Jarek

Aleksandra Jarek

Absolwentka Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, pierwszej w Polsce specjalizacji Lean Manufacturing na studiach stacjonarnych II stopnia. W swojej karierze zawodowej pracowała jako Konsultant i Specjalista ds. Lean, a także Kierownik organizacji produkcji i kontroli jakości. Doświadczenie budowała odwiedzając przeszło 60 zakładów produkcyjnych, a także uczestnicząc w wielu konferencjach tematycznych. Obecnie prowadzi niezależną działalność usługowo-handlową związaną z technikami organizacji pracy oraz metodyką Lean.