Metoda realizowana zgodnie z zasadą ciągnienia, jej podstawą jest zachowanie ciągłości przepływu materiału poprzez realizowanie kolejnych operacji produkcyjnych przez jednego operatora. Chaku-Chaku polega więc na połączeniu sekwencji czynności wykonywanych przez kilka stanowisk (maszyn) w jedno gniazdo produkcyjne.

 

 

Taki układ pracy pozwala na:

  • zminimalizowanie czasu postojów, oczekiwania pracownika (operator podąża za ustaloną sekwencją operacji względem produktu),
  • skrócenie czasu przepływu materiału,
  • wyeliminowanie zbędnych ruchów pracownika (złączenie kilku stanowisk w jedno gniazdo),
  • zredukowanie przestrzeni koniecznej do pracy (m.in.: poprzez brak konieczności pozostawienia miejsca na dużą ilość zapasów międzyoperacyjnych),
  • zminimalizowanie czasu realizacji czynności,
  • obniżenie poziomu inwestycji w gniazdo produkcyjne (możliwe z punktu widzenia wyeliminowania zapasów międzyoperacyjnych, zredukowania przestrzeni pracy, a także reorganizacji pracy personelu),
  • zwiększenie jakości wykonywanej pracy (operator weryfikuje w kilku etapach produkt, który trzyma w ręce),
  • zachowanie zasady przepływu jednej sztuki (One Piece Flow) w szczególnym wydaniu.

 

Schemat operacji zgodnie z układem Chaku-Chaku prezentuje obraz 2.

Schemat operacji - układ Chaku-Chaku

Dowiedz się o tym więcej!

  • Kurs Logistyka Lean – aby dobrze zrozumieć na czym polega Chaku-Chaku, warto rozpracować dokładnie zasadę działania One Piece Flow. W tym szkoleniu zgłębisz wiedzę z zakresu zasady przepływu, ciągnienia, taktu, a także ich wzajemnych powiązań między sobą.

 

Kurs Logistyka Lean

O autorze

Aleksandra Jarek

Aleksandra Jarek

Absolwentka Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, pierwszej w Polsce specjalizacji Lean Manufacturing na studiach stacjonarnych II stopnia. W swojej karierze zawodowej pracowała jako Konsultant i Specjalista ds. Lean, a także Kierownik organizacji produkcji i kontroli jakości. Doświadczenie budowała odwiedzając przeszło 60 zakładów produkcyjnych, a także uczestnicząc w wielu konferencjach tematycznych. Obecnie prowadzi niezależną działalność usługowo-handlową związaną z technikami organizacji pracy oraz metodyką Lean.