Okresowe szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych (UKR)

;

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych (UKR)

98,00 

Szkolenie w języku ukraińskim

Kurs rozwiązuje obowiązek pracodawcy, który zobowiązany jest zapewnić zatrudnionym przez niego osobom szkolenie BHP. Forma online – samokształcenie kierowane jest dopuszczone przez Rozporządzenie o szkoleniach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Na koniec kursu pracownik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia – którego kserokopia powinna się znaleźć w aktach osobowych pracowników oraz powinna być dostępna do okazania w razie kontroli np. Państwowej Inspekcji Pracy.

Dlaczego warto inwestować w okresowe szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych?

Elastyczność szkolenia

Przeprowadzenie szkolenia w 1 dzień!

11 instrukcji BHP

Do pobrania i wykorzystania w Twojej firmie

Wiedza

143 slajdy

Kompleksowa wiedza oraz praktyczne informacje dla pracowników administracyjno-biurowych

Dzięki kursowi nauczysz się:

 • Jakie prawa i obowiązki ma pracownik i pracodawca,
 • Jakie warunki muszą być spełnione aby wypadek, był wypadkiem przy pracy,
 • Jakie zagrożenia występują na twoim stanowisku pracy,
 • Jak zorganizować stanowisko pracy, aby było ono w pełni ergonomiczne
 • jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Jakie masz obowiązki w pracy z kwestii ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej?

Plan okresowego szkolenia BHP

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem

  1. Źródła prawa
  2. Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszanie przepisów i zasad bhp
  3. Ochrona pracy kobiet
  4. Ochrona pracy młodocianych
  5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
  6. Profilaktyka ochrony zdrowia pracowników
 2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

  1. Ryzyko zawodowe
  2. Uciążliwości i zagrożenia wypadkowe w pracy biurowej
 3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

  1. Organizacja stanowisk pracy biurowej
  2. Ergonomia w organizacji stanowisk pracy z komputerem
  3. Inne urządzenia biurowe
 4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

  1. Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
  2. Ochrona przeciwpożarowa

Korzyści z ukończenia szkolenia BHP

 • Przepisy – wypełnienie przez pracodawcę obowiązku zapewnienia przeprowadzenia szkoleń okresowych dla swoich pracowników bez wychodzenia z firm.
 • Czas – zamawiasz szkolenie, przekazujesz kod pracownikom, pracownicy przechodzą kurs, uzupełniają test, otrzymują zaświadczenie. Cały proces można zrobić w 1 dzień!
 • Gratis – możliwość pobrania w czasie kursu instrukcji BHP, które po konsultacji z pracodawcą mogą zostać zastosowane w firmie

Kurs BHP skierowany jest do:

 • Pracodawców – którzy chcą wypełnić obowiązek organizowania dla swoich pracowników szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opinie o okresowym szkoleniu BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

Sprawdź jak kurs oceniają pracownicy, studenci i eksperci.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Podziel się z innymi opinią o kursie Lean online

Akceptuję politykę prywatności i cookies

Chętnie poznamy Twoją opinię na temat kursu Lean online. Jeśli kurs pomógł Ci rozwiązać problemy, przyniósł zyski, usprawnił funkcjonowanie firmy, to tym bardziej zamieść opinię. Może ona pomóc innym przedsiębiorcom, pracownikom, studentom w skróceniu drogi do sukcesu.