Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Wypróbuj bezpłatny kurs!

W kursie dowiesz się o tym jak powstała koncepcja Lean Management oraz osoby który się do tego przyczyniły!

Poznasz główne założenia, dzięki które będziesz mógł poprawić funkcjonowanie wszystkich procesów w Twojej firmie!
Korzyści:
 • Zapoznanie się ze szczupłą filozofią zarządzania organizacją
 • Poznanie głównych zasad, którymi należy się kierować przy szczupłej produkcji
 • Nauka widzenia marnotrawstwa
 • Poznanie modelu biznesowego prowadzącego do maksymalizacji zysków


Agenda :

 1. Jak powstało Lean Management
 2. Czym się różni od produkcji masowej
 3. Rodzaje marnotrawstwa
 4. Główne założenia szczupłej produkcji
 5. Kultura organizacji opartej na filozofii Lean Management
 6. Opór przed zmianami
 7. Sposoby na sukcesywne wdrożenie szczupłej produkcji
 8. Rola pracowników w zmianie sposobu funkcjonowania organizacji

Korzyści:

 • Zobrazowanie procesów przepływu materiałów i informacji
 • Wskazanie miejsc gdzie należy rozpocząć usprawnienia
 • Zaprojektowanie wizji stanu przyszłego


Agenda:

  I. Mapowanie Stanu Obecnego

 • zapotrzebowaniu klientów i jego zmienności, wymagania klienta
 • charakterystyki procesów z uwzględnieniem czasów cykli, czasów przezbrojeń, dostępności maszyn, liczby operatorów itp.
 • zapasy surowca, produkcji w toku, zapasy wyrobów gotowych
 • czas, jaki potrzebny jest na przemianę gotówki zainwestowanej w materiały na gotówkę, która wpływa od klienta za dostarczone mu wyroby

  2. Rysowanie Mapy

  3. Wnioski z Mapy

  II. Mapowanie Stanu Przyszłego

  III.Określenie Planu Działania Usprawnień

Korzyści:
 • Wzrost ergonomii stanowiska pracy
 • Podniesienie standardów bezpieczeństwa
 • Eliminacja zbędnych ruchów (np. szukania)
 • Zwiększenie jakości pracy
 • Stabilność tempa pracy przez ograniczenie zakłóceń

Agenda:

 1. Omówienie poszczególnych „S”
 2. Kroki do wdrożenia
 3. Organizacja miejsca pracy wg 5S
 4. Przykłady stosowania metody
 5. Audyt 5S

Korzyści:
 • Skrócenie czasu przezbrojenia
 • Zmniejszenie średniej wielkości partii produkcyjnej
 • Obniżenie poziomu zapasów
 • Zmniejszenie kosztów
 • Standaryzacja przezbrojeń


Agenda:

 1. Po co skracać przezbrojenie
 2. Obliczenie wielkości partii
 3. Analiza przezbrojenia
 4. Etapy SMED